Analýza marketingové komunikace s konečným zákazníkem firmy ELFER, spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace s konečným zákazníkem firmy ELFER, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal cs
dc.contributor.author Kostihová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:25:12Z
dc.date.available 2010-07-13T18:25:12Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1461
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je analyzovat marketingovou komunikaci s konečným zákazníkem firmy ELFER, spol. s r. o. a najít vhodná řešení ke zlepšení této komunikace. První část je věnovaná teoretické charakteristice marketingové komunikace se zaměřením na konečného zákazníka. Ve druhé části je provedena stručná charakteristika komunikační-ho mixu firmy, který vychází z interview s jednatelem společnosti, dále následuje analýza na základě dotazníkového šetření a poté SWOT analýza. Poslední část je věnovaná zhodnocení výsledků a závěrečným doporučením ke zlepšení této komunikace. cs
dc.format 58 s., 4 s. příloh. cs
dc.format.extent 2321479 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Marketing cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject public relations cs
dc.subject vztahy s veřejností cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject Marketing en
dc.subject communication en
dc.subject communication mix en
dc.subject customer en
dc.subject public en
dc.subject promotion en
dc.subject personal sale en
dc.subject public relations en
dc.subject direct marketing en
dc.title Analýza marketingové komunikace s konečným zákazníkem firmy ELFER, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Marketing communication analysis with the final customer of the firm ELFER, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Voloch, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2006-06-13 cs
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is to analyse marketing communication with the final customer of the firm which is called ELFER, Ltd. and to find the suitable methods of solution to improve this communication. The first part is the theoretical charakteristics of marketing communi-cation with a view to the final customer. The second part is about a brief characteristics of the firm communication mix. Starting point for this communication mix is the interview with the director of the company. Then it follows analysis from the questionnaires and then there is SWOT analysis in the thesis. In the last part is the target analysis and final references how to improve this communication. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1610
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kostihová_2006_bp.pdfBlocked 2.213Mb PDF View/Open
kostihová_2006_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
kostihová_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account