Projekt podnikatelského záměru firmy JRK Waste Management s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt podnikatelského záměru firmy JRK Waste Management s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závodná, Lucie Sára cs
dc.contributor.author Jiřikovský, Mojmír cs
dc.date.accessioned 2012-03-06T15:21:20Z
dc.date.issued 2010-08-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14712
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřená na vytvoření podnikatelského záměru společnosti JRK Waste Management s.r.o. V teoretické části se nachází celková literární rešerše, která je východis-kem pro praktickou část. Stěžejní část je praktická práce, kterou tvoří analýza stávajícího stavu procesů společnosti a navržení opatření vedoucí k zvýšení její výkonnosti. Výstupem praktické části práce je návrh projektu, který má za cíl změnu celkového řízení podnikatel-ské činnosti společnosti. V závěru práce jsou prezentovány přínosy předloženého projektu a verifikace správnosti tohoto řešení. cs
dc.format 107 cs
dc.format.extent 4988042 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.08.2020 cs
dc.subject Podnikatelský záměr cs
dc.subject podnikatelské prostředí cs
dc.subject procesní analýza cs
dc.subject biologicky rozložitelný odpad cs
dc.subject kompostér cs
dc.subject Business plan en
dc.subject business environment en
dc.subject process analysis en
dc.subject biologically-decomposable waste en
dc.subject composter en
dc.title Projekt podnikatelského záměru firmy JRK Waste Management s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of business plan of company JRK Waste Management s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němec, Dobroslav cs
dc.date.accepted 2010-09-13 cs
dc.date.vskp-available 2020-08-20
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is oriented on the creation of entrepreneurial business plan of JRK Waste Management Ltd company. In theoretical part, there is a complete literary summary, which is a foundation for the practical part. Principal is the practical part of the work, which is comprised of the analysis of the current state of the company processes and proposal of the measures that lead to increase of the its efficiency. The outcome of the practical part is the project plan, which is aimed to a change of the entire management of the company. At the end of the thesis there are the contributions of the proposed plan and verifications of the suitability of this solution. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 17516
dc.date.assigned 2010-06-30 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
jiřikovský_2010_dp.pdfBlocked 4.756Mb PDF View/Open
jiřikovský_2010_vp.pdf 31.43Kb PDF View/Open
jiřikovský_2010_op.pdf 33.08Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account