Projekt strategie rozvoje vybraného regionu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt strategie rozvoje vybraného regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Puškár, Marián cs
dc.contributor.author Čurman, Richard cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:29:32Z
dc.date.available 2010-07-13T18:29:32Z
dc.date.issued 2006-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1472
dc.description.abstract Marketing je dnes nepostrádateľným nástrojom efektívnej práce modernej samosprávy, ktorej najdôležitejšou úlohou je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj jej územia. Ten je závislý na mnohých faktoroch ako kvalita územia a jeho atraktivita či prostredie, ktoré ho obklopuje. Najdôležitejším faktorom je však kvalita práce a filozofia inštitúcie, ktorá zaň zodpovedá. Aplikácia sociálnej marketingovej koncepcie v organizácii samosprávy umožňuje zabezpečiť spravovanie územia a jeho rozvoj na princípoch demokracie a plurality názorov. Jej najvyšším cieľom je smerovanie k občianskej spoločnosti, ktorá je tou najmodernejšou formou vyspelých demokracií cs
dc.format 69 s., cs
dc.format.extent 3045376 bytes cs
dc.format.mimetype application/msword cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketing cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject trvalo udržateľný rozvoj cs
dc.subject sociálna marketingová koncepcia cs
dc.subject demokracia cs
dc.subject občianska spoločnosť cs
dc.subject marketing en
dc.subject autonomy en
dc.subject permanent sustainable development en
dc.subject social marketing conception en
dc.subject civil society en
dc.title Projekt strategie rozvoje vybraného regionu cs
dc.title.alternative The project of strategic development of selected region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor cs
dc.date.accepted 2006-06-01 cs
dc.description.abstract-translated Today, marketing is useful tool of effective work in modern autonomy and its the most important roll is to ensure permanent sustainable development in its area. Marketing depends on many factors such as: quality and attractiveness of area or environment which besets that. The most important factor is the quality of work and institution's philosophy, which is responsible of it. Application of the social marketing conception in autonomy organization enables to ensure administration of the area, its development according to democratic principles, and plurality of opinions. The highest purpose is heading to civil society, which it is up to date form in developed democratic countries en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3814
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
čurman_2006_dp.doc 2.904Mb Microsoft Word View/Open
čurman_2006_vp.doc 2.354Mb Microsoft Word View/Open
čurman_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account