Projekt založení občanského sdružení Key2Be pro rozvoj a podporu vysokoškolských studentů.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt založení občanského sdružení Key2Be pro rozvoj a podporu vysokoškolských studentů.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závodná, Lucie Sára cs
dc.contributor.author Chovancová, Petra cs
dc.date.accessioned 2012-03-06T15:30:21Z
dc.date.available 2012-09-15T23:00:25Z
dc.date.issued 2010-08-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14730
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce vychází z poznatků literárních zdrojů, jež pojednávají o tématu diplomové práce. Popisuje neziskový sektor, jeho subjekty, typy neziskových organizací, fundraising. Další část práce se věnuje historii neziskového sektoru v České republice, postupu zakládání občanského sdružení a jeho náležitosti a následné funkce a struktura podnikatelského plánu. Praktická část práce zahrnuje marketingový průzkum vysokoškolských studentů. Je navrženo portfolio služeb občanského sdružení Key2Be a vypracován podnikatelský záměr společně s finančním plánem. Jsou navržena závěrečná doporučení a zhodnocena rizika projektu. cs
dc.format 90 s. (148 878 znaků) cs
dc.format.extent 3514965 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.08.2012 cs
dc.subject Nezisková organizace cs
dc.subject Občanské sdružení cs
dc.subject Zdroje financování cs
dc.subject Fundraising cs
dc.subject Podnikatelský záměr cs
dc.subject Založení občanského sdružení cs
dc.subject Non-profit organization en
dc.subject Civic association en
dc.subject Funds en
dc.subject Fundraising en
dc.subject Business plan en
dc.subject Establishment of civic association en
dc.title Projekt založení občanského sdružení Key2Be pro rozvoj a podporu vysokoškolských studentů. cs
dc.title.alternative Establishment of the civic association Key2Be for development and support of university students en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tučková, Zuzana cs
dc.date.accepted 2010-09-15 cs
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this thesis is based on knowledge of literary sources, which deal with the topic of thesis. It describes the non-profit sector, its actors, and types of nonprofit organizations, fund raising. Next part deals with history of NGO sector in the Czech Re-public, process of creation of civic association, its requirements, and subsequent function and structure of a business plan. The practical part includes a marketing survey of tertiary students. Designing of service portfolio and developed a business plan together with the financial plan of civic association Key2Be. Final recommendations are proposed and eva-luated the risks of the project. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16221
dc.date.assigned 2010-06-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
chovancová_2010_dp.pdfBlocked 3.352Mb PDF View/Open
chovancová_2010_vp.pdf 31.79Kb PDF View/Open
chovancová_2010_op.pdf 31.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account