Modifikace jednotného vizuálního stylu nadnárodní prémiové realitní společnosti Coldwell Banker pro Českou republiku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modifikace jednotného vizuálního stylu nadnárodní prémiové realitní společnosti Coldwell Banker pro Českou republiku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skácel, Václav cs
dc.contributor.author Urbánek, Michal cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T00:14:24Z
dc.date.available 2012-03-09T00:14:24Z
dc.date.issued 2011-05-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14746
dc.description.abstract Komplexní řešení vizuálního stylu nadnárodní společnosti je velkou výzvou pro všechny grafické designéry, kteří si jsou vědomi faktu, že vizuální podstata korporátní identity ne-spočívá pouze ve vytvoření jakéhosi manuálu, ve kterém si autor dané identity může měnit, popř. stanovovat individuální pravidla pro danou aplikaci, bez ohledu na to, jsou-li tato pravidla provázána s aplikací následující nebo tou, která jí předcházela. Řešení vizuální podstaty prezentace konkrétní společnosti, a to v hlavních i vedlejších prezentačních kaná-lech, ve které jsou tato základní pravidla jasně definovaná a neměnná představuje určité ztížení celého procesu navrhování tak, aby daná aplikace byla v souladu s mezinárodními standardy, ale byla zároveň unikátní pro daný segment trhu i mentalitu cílové skupiny. cs
dc.format 90 cs
dc.format.extent 9330100 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject vizuální cs
dc.subject identita cs
dc.subject logotyp cs
dc.subject mezinárodní cs
dc.subject styl cs
dc.subject nadnárodní cs
dc.subject společnost cs
dc.subject trh cs
dc.subject technologie cs
dc.subject prezentace cs
dc.subject reality cs
dc.subject realitní cs
dc.subject společnost cs
dc.subject Coldwell cs
dc.subject Banker cs
dc.subject Česká cs
dc.subject republika cs
dc.subject corporate en
dc.subject identity en
dc.subject logo en
dc.subject international en
dc.subject style en
dc.subject multinational en
dc.subject company en
dc.subject market en
dc.subject technology en
dc.subject presentation en
dc.subject real en
dc.subject estate en
dc.subject company en
dc.subject Coldwell en
dc.subject Banker en
dc.subject Czech en
dc.subject Republic en
dc.title Modifikace jednotného vizuálního stylu nadnárodní prémiové realitní společnosti Coldwell Banker pro Českou republiku cs
dc.title.alternative Modification of Corporate Identity of the Coldwell Banker Multinational Premium Real Estate Company for the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Král, Petr cs
dc.date.accepted 2011-06-23 cs
dc.description.abstract-translated A solution to the visual style of multinational companies is a big challenge for any graphic designers. who are aware of the fact that the visual nature of corporate identity is not only a kind of manual, in which the author may change the identity or set individual rules for the use, no matter if those rules are consistent with other ones. Ad-dressing a visual presentation of the specific nature of society, in the main and secondary channel of the presentation in which these ground rules clearly defined and constant it represents a denial of the design process so that a use is in line with international standards, but it was also unique for the segment of the market and the mentality of the target group. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/130 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Vizuální komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Visual Communication en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 20160
dc.date.assigned 2010-12-01 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
urbánek_2011_bp.pdf 8.897Mb PDF View/Open
urbánek_2011_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
urbánek_2011_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account