Optimalizace majetkové a finanční struktury společnosti PSG a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace majetkové a finanční struktury společnosti PSG a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zapletalová, Kamila cs
dc.contributor.author Kolečkářová, Hana cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T02:32:00Z
dc.date.available 2012-03-09T02:32:00Z
dc.date.issued 2011-04-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14898
dc.description.abstract Moje bakalářská práce je především přehledem o majetkové a finanční struktuře společnosti PSG a.s., o práci s těmito údaji, o jejich analýze a o snaze o optimalizaci této struktury ve prospěch firmy. Obsah práce je rozdělen na dvě hlavní části. V teoretické části se zabývám definováním pojmů týkajících se majetkové a finanční struktury, zdroji dat a některými nástroji finanční analýzy. V části praktické se zaměřuji na analýzu současné situace. Hlavním cílem práce je zhodnotit přednosti a nedostatky a navrhnout možnosti zlepšení. cs
dc.format 67 cs
dc.format.extent 3583063 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Majetková a finanční struktura cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject výkaz cash flow cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject Property and financial structure en
dc.subject balance sheet en
dc.subject assets en
dc.subject liabilities en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject cash flow account en
dc.subject financial analysis en
dc.subject absolute indexes en
dc.subject deferential indexes en
dc.subject ratio indexes en
dc.title Optimalizace majetkové a finanční struktury společnosti PSG a.s. cs
dc.title.alternative Optimization of property and financial structure of company PSG a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanáková, Petra cs
dc.date.accepted 2011-05-26 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is especially overwiew about property and financial structure of PSG a.s. company, about data procesing with this, about analysis of these data and about tendency to optimize this structure to benefit of company. Substantiality of the bachelor thesis is divided into two main parts. In the theoretical part I deal with property and financial structure concept definition, with data source and with some instruments of financial analysis. In practical part I focus on analysis the current situation. The main goal of thesis is evaluate strengths and weaknesses and propose possibilities of improvement. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21610
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kolečkářová_2011_bp.pdf 3.417Mb PDF View/Open
kolečkářová_2011_vp.pdf 278.6Kb PDF View/Open
kolečkářová_2011_op.pdf 857.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account