Projekt založení nestátního zdravotnického zařízení v Břeclavi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt založení nestátního zdravotnického zařízení v Břeclavi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závodná, Lucie Sára cs
dc.contributor.author Hladíková, Edita cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T02:35:29Z
dc.date.available 2012-03-09T02:35:29Z
dc.date.issued 2011-04-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14908
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků formulovat jednotlivé kroky směřující k založení nestátního zdravotnického zařízení jako ordinaci neinvazivního vyšetření. V teoretické části jsou popsány relevantní pojmy a činnosti vzhledem k danému tématu. Dále je analyzována konkurence a vývoj vnějších podmínek ve zdravotnictví v Břeclavi a v celé České republice. Na základě zhodnocení výsledků analýz je zpracován praktický postup vzniku nestátního zdravotnického zařízení. V závěrečné části jsou identifikována možná rizika a celá činnost je zhodnocena. cs
dc.format 102 s., 25 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2208609 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject nestátní zdravotnické zařízení cs
dc.subject založení podniku cs
dc.subject služby cs
dc.subject analýza konkurenčního prostřední cs
dc.subject průzkum trhu cs
dc.subject společnost s ručením omezeným cs
dc.subject finanční plán cs
dc.subject A non-government health organization en
dc.subject Establishment of company en
dc.subject Services en
dc.subject Analysis of competitive environment en
dc.subject Market Research en
dc.subject Limited company en
dc.subject Financial plan en
dc.title Projekt založení nestátního zdravotnického zařízení v Břeclavi cs
dc.title.alternative Project of founding a non-government health organization in Břeclav en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Šárka cs
dc.date.accepted 2011-05-31 cs
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to formulate steps towards establishing a non-government health organization as a non-invasive surgery examination on the basis of theoretical knowledge. In the theoretical part there are described a relevant terms and activities relevant to the topic. In the following part there is an analysis of competition and environmental conditions in health service in Breclav and all around the Czech Republic. On basis of outcomes from effected analyses there is elaborated a practical project of establishment for non-government health organization. There are identified the possible risks and evaluation of activities in the end of the thesis. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21027
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hladíková_2011_dp.pdfBlocked 2.106Mb PDF View/Open
hladíková_2011_vp.pdf 162.4Kb PDF View/Open
hladíková_2011_op.pdf 33.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account