Elektromagnetická odolnost detektorů pohybu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Elektromagnetická odolnost detektorů pohybu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Goňa, Stanislav
dc.contributor.author Nagy, Michal
dc.date.accessioned 2012-03-09T02:54:19Z
dc.date.available 2012-03-09T02:54:19Z
dc.date.issued 2011-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14939
dc.description.abstract V teoretické části práce se autor věnuje detektorům pohybu a jejich základnímu rozdělení s primárním zájmem o PIR detektory, se kterými v praktické části provádí měření. Dále popisuje problematiku elektromagnetické kompatibility se zaměřením na elektromagnetickou odolnost. V praktické části pak autor čerpá z teoretické části a provádí měření, které mají za úkol zjistit elektromagnetickou a světelnou odolnost vybraných detektorů pohybu. V poslední části práce pak zkoumá filtrační vlastnosti u PIR detektoru. cs
dc.format 61 s cs
dc.format.extent 2220067 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PIR detector en
dc.subject PIR sensing element en
dc.subject electromagnetic compatibility en
dc.subject electromagnetic immunity en
dc.subject interfering signals en
dc.subject PIR detektor cs
dc.subject pyroelement cs
dc.subject elektromagnetická kompatibilita cs
dc.subject elektromagnetická odolnost cs
dc.subject rušivý signál cs
dc.title Elektromagnetická odolnost detektorů pohybu cs
dc.title.alternative Electromagnetic immunity of motion detectors<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drga, Rudolf
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of the work, the author is focusing on the motion detectors and their basic partition with primary focus on a PIR detector, which he used for measurement in the practical part. There is explanation of the problems of electromagnetic compatibility with a focus on electromagnetic immunity. In the particular part of the work, the author is using the knowledge of the theoretical part and there author make measurements, which are designed to detect electromagnetic and light immunity of selected detectors. In the last part of the work, the author is examining the filtration properties of the PIR detector. en
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/92 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 21163
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject pohyb cs
local.subject infračervené detektory cs
local.subject movement en
local.subject infrared detectors en


Files in this item

Files Size Format View
nagy_2011_bp.pdf 2.117Mb PDF View/Open
nagy_2011_vp.doc 295Kb Microsoft Word View/Open
nagy_2011_op.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account