Ekonomický projekt optimalizace odpadového hospodářství ve společnosti XY, spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ekonomický projekt optimalizace odpadového hospodářství ve společnosti XY, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smolík, Dušan
dc.contributor.author Labajová, Eva
dc.date.accessioned 2012-03-09T03:04:20Z
dc.date.available 2012-03-09T03:04:20Z
dc.date.issued 2011-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14956
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku odpadů a odpadového hospodářství. Cílem práce je vypracovat návrh ekonomického projektu odpadového hospodářství ve společnosti XY, spol. s r.o. Teoretická část práce se zabývá především pojmy a fakty vztahujícími se k tématu odpadů a hospodaření s odpady. V praktické části práce je provedena analýza současného stavu odpadového hospodářství a druhů odpadů ve společnosti XY, spol. s r.o. Na základě analýzy jsou navrženy opatření a doporučení na zlepšení hospodaření s odpady ve společnosti XY, spol. s r.o. cs
dc.format 84 s. cs
dc.format.extent 2693917 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject odpad cs
dc.subject odpadové hospodářství cs
dc.subject komunální odpad cs
dc.subject kovový odpad cs
dc.subject nebezpečný odpad cs
dc.subject likvidace odpadu cs
dc.subject waste en
dc.subject waste management en
dc.subject municipal waste en
dc.subject metal waste en
dc.subject hazardous waste en
dc.subject waste disposal en
dc.title Ekonomický projekt optimalizace odpadového hospodářství ve společnosti XY, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative The economic project of waste management optimalization in XY, spol. s r.o. company. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skopalík, Aleš
dc.date.accepted 2011-05-31
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on waste and waste management. The goal of the thesis is the draw up draft economic project of waste management in XY, spol. s r.o. company. The theoreti-cal part of thesis deals with terms and facts related to theme of waste and waste manage-ment. The waste and current state of waste management are analyzed in the practical part of this thesis. The remedial measures and recommendations to improving waste manage-ment of the XY, spol. s r.o. company are designed in the thesis based on the analysis. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21213
dc.date.assigned 2011-03-28
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
labajová_2011_dp.pdfBlocked 2.569Mb PDF View/Open
labajová_2011_vp.pdf 594.2Kb PDF View/Open
labajová_2011_op.pdf 33.47Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account