XML v databázi Oracle

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

XML v databázi Oracle

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježková, Kateřina cs
dc.contributor.author Chmelař, Ondřej cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T03:17:55Z
dc.date.available 2012-03-09T03:17:55Z
dc.date.issued 2011-06-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14979
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit podporu výuky předmětu Teorie zpracování dat ve formě uživatelské příručky. Hlavním úkolem této uživatelské příručky je popis práce s jazykem XML (Rozšířitelný značkovací jazyk) a následné vysvětlení jak využívat XML při práci v databázovém systému Oracle. Postupně je vysvětlena syntaxe jazyka XML, tvorba dokumentů v tomto jazyce, schémat, dotazování se nad XML daty za pomoci jazyka XPath a ukázka jak využívat XML v databázi Oracle na jednotlivých příkladech. Ve vývojovém prostředí Oracle SQL developer byly vytvořeny a popsány příklady práce s XML v této databázi, které slouží pro pochopení, jak lze tento jazyk v databázi využívat. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 1178072 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject XML en
dc.subject XML scheme en
dc.subject XPath en
dc.subject database en
dc.subject element en
dc.subject attribute en
dc.subject XML cs
dc.subject XML Schéma cs
dc.subject XPath cs
dc.subject databáze cs
dc.subject element cs
dc.subject atribut cs
dc.title XML v databázi Oracle cs
dc.title.alternative XML in Oracle database<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sysel, Martin cs
dc.date.accepted 2011-06-23 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to create an electronic support to a subject called "Data Processing Theory." The goal was successfully realized with the support in a form of user guide. The purpose of this user guide is to describe how to work with the Extensible Markup Language (XML) as well as to explain the usage of XML while operating in the Oracle database system. The syntax of XML, building both documents and schemes in XML, querying data in XML using the XML Path language (XPath), and an illustration of the possibilities of XML in the Oracle database are all defined. In development environment of the Oracle SQL Developer, examples of work with XML in the Oracle database were created and described in order to understand the possibilities of using XML in the database. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20874
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
chmelař_2011_bp.zip 1.123Mb Unknown View/Open
chmelař_2011_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
chmelař_2011_op.doc 287Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account