Multikulturní ošetřovatelství v přednemocniční neodkladné péči očima záchranářů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Multikulturní ošetřovatelství v přednemocniční neodkladné péči očima záchranářů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna cs
dc.contributor.author Uhýrková, Radana cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T03:28:23Z
dc.date.available 2012-03-09T03:28:23Z
dc.date.issued 2011-05-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14996
dc.description.abstract Bakalářská práce Multikulturní ošetřovatelství v přednemocniční neodkladné péči se zabývá problematikou přístupu k ošetřování nemocného/zraněného jiné etnické, náboženské nebo národnostní skupiny s cílem zjistit úroveň znalostí této problematiky u zdravotnických pracovníků záchranné zdravotnické služby. Teoretická část se zabývá charakteristikou přednemocniční neodkladné péče,teorií multikulturního ošetřovatelství a specifiky ošetřování vybraných skupin. Praktická část zjišťuje teoretické znalosti pracovníků, orientaci v dané problematice a jazykovou úroveň. Získaná data poskytují informace o možných úskalích v ošetřování. Tyto poznatky byly využity při zpracovávání univerzálních komunikačních karet určené po přednemocniční neodkladnou péči. cs
dc.format 85 s., 13 s. příloh cs
dc.format.extent 4108116 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject kultura cs
dc.subject multikulturní ošetřovatelství cs
dc.subject přednemocniční neodkladná péče cs
dc.subject zdravotnický záchranář cs
dc.subject záchranná zdravotnická služba cs
dc.subject communication en
dc.subject culture en
dc.subject multicultural nursing en
dc.subject urgent prehospital en
dc.subject paramedic en
dc.subject emergency medical service en
dc.title Multikulturní ošetřovatelství v přednemocniční neodkladné péči očima záchranářů cs
dc.title.alternative Multicultural nursing in prehospital emergency care through the eyes of rescuers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cichá, Martina cs
dc.date.accepted 2011-06-21 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis, titled Multicultural Nursing in Urgent Pre-Hospital Care from the Perspective of Paramedics, explores the attitudes of paramedics and emergency technicians to emergency care provision to patients of another ethnic, religious or national minority group outside of the hospital. The aim of the thesis was to establish the level of awareness about issues in multicultural care among medical staff. In the theoretical discussion I outlined the characteristics of urgent prehospital care, the theory of multicultural nursing and the specifics of care in selected communities. The data collection focused on gathering information about the breadth of knowledge about multicultural nursing practices among the staff at urgent care units and about their language skills. The results provide us with information about potential pitfalls in the delivery of urgent care and have already been used to create a set of communication cards on urgent prehospital care for emergency staff. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20352
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
uhýrková_2011_bp.pdf 3.917Mb PDF View/Open
uhýrková_2011_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
uhýrková_2011_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account