Linux From Scratch - alternativní výukový operační systém

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Linux From Scratch - alternativní výukový operační systém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěšek, Jiří cs
dc.contributor.author Pecha, Michal cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T04:15:50Z
dc.date.available 2012-03-09T04:15:50Z
dc.date.issued 2011-06-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15062
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým software. Celá práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části čtenář získá informace o projektu Linux From Scratch a jeho podprojektech. Druhá, praktická část, je zaměřena na výukový software. Je zde vybrán proprietární software, který se běžně používá ve výuce na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati a jsou k němu vyhledány alternativy, které lze Linuxu nasadit. V případě, že alternativa neexistuje, ale je k dispozici jeho linuxová verze, je uvedena pouze proprietární verze. V závěru praktické části, jsou uvedeny problémy, se kterými jsem se setkal. cs
dc.format 49s. (66 539 znaků) cs
dc.format.extent 2318532 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Linux en
dc.subject Linux From Scratch en
dc.subject education software en
dc.subject repository en
dc.subject Linux cs
dc.subject Linux From Scratch cs
dc.subject výukový software cs
dc.subject repositář cs
dc.title Linux From Scratch - alternativní výukový operační systém cs
dc.title.alternative LFS - alternative educational OS<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sysel, Martin cs
dc.date.accepted 2011-06-22 cs
dc.description.abstract-translated The objective of the bachelor paper is to create own Linux operation system with an alternative education software. The whole paper consists of two parts. The theoretical part contains information about Linux From Scratch project and its subprojects. The second practical part is oriented on educational software. A proprietary software has been chosen here, which is currently used in education at Faculty of Applied Informatics of Tomas Bata University. The task was to find an alternative software to proprietary software that could be used in Linux. In cases where there is no alternative software, only proprietary version is given. At the end of the practical part of the paper some problems are mentioned which have appeared during the work. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20884
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
pecha_2011_bp.pdf 2.211Mb PDF View/Open
pecha_2011_vp.pdf 92.61Kb PDF View/Open
pecha_2011_op.doc 287Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account