Aktivní stáří

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivní stáří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Treterová, Silvie cs
dc.contributor.author Lysáková, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T04:31:08Z
dc.date.available 2012-03-09T04:31:08Z
dc.date.issued 2011-06-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15091
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje seniorům a jejich volnočasovým aktivitám. Práce má teoretickou a praktickou část. V prvních kapitolách teoretické části je definováno stáří, charakteri-zovány tělesné, psychické a sociální změny, které stárnutí provází. V další části je popsán demografický vývoj stárnutí populace v naší zemi a zmíněn význam rodiny a víry v životě seniorů. Poslední kapitola je zaměřena na aktivity seniorů, možnosti využití volného času, které nabízí město Zlín. Praktická část práce prezentuje výsledky průzkumného šetření, které bylo provedeno s cílem zjistit, kterým aktivitám se senioři věnují, jaké mají povědomí o možnostech využití volného času v místě svého bydliště. cs
dc.format 74 s. cs
dc.format.extent 1066491 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject změny ve stáří cs
dc.subject demografický vývoj cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject Senior en
dc.subject old-age en
dc.subject changes in the old age en
dc.subject demographic progress en
dc.subject pastime activities en
dc.title Aktivní stáří cs
dc.title.alternative Active Old Age en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Snopek, Petr cs
dc.date.accepted 2011-06-21 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis called Active Old-Age is dealing with seniors and their pastime activi-ties. The thesis is devided into teoretical and practical part. In the initial chapters of the theoretical part the old-age is defined and the physical, psychical and social changes which come together with the getting older are characterized. In the following part the demogra-phic progress of aging population in this country is being described and the importance of the family and religion in the lives of seniors is mentioned. The last chapter is dealing with the activities of seniors, the possibilities of spending free time which are offered by the city of Zlin. The practical part of the thesis represents the results of reserch investigation which was undertaken with the aim of finding out the activities that seniors follow and their awareness of possibilities of spending their free time in their hometown. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20325
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
lysáková_2011_bp.pdf 1.017Mb PDF View/Open
lysáková_2011_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
lysáková_2011_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account