Taktické postupy zásahu při detekci nebezpečí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Taktické postupy zásahu při detekci nebezpečí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valouch, Jan
dc.contributor.author Kroča, Josef
dc.date.accessioned 2012-03-09T05:25:54Z
dc.date.available 2012-03-09T05:25:54Z
dc.date.issued 2011-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15193
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vypracování taktických postupů a jednání bezpečnostních pracovníků, při řešení situací detekce vzniku nebezpečí pro život, zdraví a chráněný majetek. Tyto postupy vycházejí z analýz policejních a armádních taktik a výcvikových metod. Součástí práce je rozbor rozdílů zobrazení reality oproti teoretickým, naučným řešením, analýza legislativního rámce v této oblasti a zhodnocení významu a návrh k uplatnění modelových situací při výcviku. Rovněž je zhodnocen stávající stav postupů bezpečnostních pracovníků při řešení situací po detekci vzniku nebezpečí, propojení bezpečnostní ostrahy objektu s jeho elektronickým zabezpečovacím systémem. Stěžejním výstupem práce je doporučení k optimalizaci systému reakce v případech detekce vzniku nebezpečí pro život, zdraví a chráněný majetek. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 2351807 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tactics en
dc.subject security en
dc.subject security crew en
dc.subject intervention en
dc.subject procedures en
dc.subject Taktika cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject výjezdová skupina cs
dc.subject zásah cs
dc.subject postupy cs
dc.title Taktické postupy zásahu při detekci nebezpečí cs
dc.title.alternative Tactical procedures of intervention during detection of danger en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pikner, Ivo
dc.date.accepted 2011-06-15
dc.description.abstract-translated The thesis aims to develop tactical procedures and conduct of security staff, in addressing situations of detection of a threat to life,health and property protected. These procedures are based on analysis of police and military tactics and training methods. Part of this work is to analyze differences in the representation of reality than theoretical, instructional solution, analysis of the legislative framework in this area and assess the value and design for the application of modelsituations in training. It also evaluates the current state of security personnel practices in dealing with the situation following the detection of a hazard,building links with the security guard's electronic security system.The main outcome of this work is a recommendation to optimizesystem responses to detection of a threat to life, health and propertyprotected. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20444
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade B
local.subject krizové situace cs
local.subject bezpečnostní služby cs
local.subject crisis situations en
local.subject security services en


Files in this item

Files Size Format View
kroča_2011_dp.pdf 2.242Mb PDF View/Open
kroča_2011_vp.doc 295.5Kb Microsoft Word View/Open
kroča_2011_op.doc 261Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account