Komplexní návrh řešení informačního systému ve firmě KPB Intra Bučovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komplexní návrh řešení informačního systému ve firmě KPB Intra Bučovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matýsek, Miroslav
dc.contributor.author Santler, Robert
dc.date.accessioned 2012-03-09T07:10:28Z
dc.date.available 2012-03-09T07:10:28Z
dc.date.issued 2011-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15281
dc.description.abstract Záměrem této diplomové práce bylo navrhnout komplexní informační zabezpečení typické pro středně velkou firmu zabývající se elektrotechnickou výrobou. Práce je zaměřena na analýzu stávajícího stavu informačního zabezpečení ve firmě KPB Intra s.r.o. Prostřednictvím softwarového nástroje se snaží najít slabiny v síťovém provozu a rozborem požadavků zákazníka hledá prostor pro úspory v komunikačním zabezpečení. Pomocí zjištěných poznatků a moderních trendů v informačních technologiích nabízí možné řešení nejen v oblasti komunikace pomocí IP, ale i v oblasti video záznamu jakožto vhodného prostředku pro optimální výrobní proces. Předpoklad Snaha racionálně využívat vložené investiční prostředky do informačních zařízení vede k zavedení video záznamů jako prostředku v hledání optimálního výrobního procesu. cs
dc.format 98 s./3 s. cs
dc.format.extent 2991460 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject LAN en
dc.subject router en
dc.subject switch en
dc.subject VoIP en
dc.subject IP en
dc.subject firewall en
dc.subject LAN cs
dc.subject směrovač cs
dc.subject přepínač cs
dc.subject VoIP cs
dc.subject IP cs
dc.subject firewall cs
dc.title Komplexní návrh řešení informačního systému ve firmě KPB Intra Bučovice cs
dc.title.alternative Comprehensive draft of information system analysis in KPB Intra Bučovice Company<br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mrázek, Petr
dc.date.accepted 2011-06-03
dc.description.abstract-translated The intent of this thesis was to design complex information security that is typical for midsize company engaged in manufacturing electronic. This thesis is focused on analyzing the current state of information security in the company KPB Intra s.r.o. By means of software it tries to pinpoint weak points in the network operation. Throughout the analysis of requirements it looks for space saving in communication security. Using established knowledge and modern trends in information technology, it offers a possible solution not only in communication with IP but also in the video recording as a suitable medium for the optimal production process. Effort to rationally use the embedded investment funds in information equipment leads to introduction of video recording as means of finding the optimal production process. en
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/154 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20701
dc.date.assigned 2011-02-24
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject elektrotechnika cs
local.subject výrobní procesy cs
local.subject informační systémy cs
local.subject electric engineering en
local.subject manufacturing processes en
local.subject information systems en


Files in this item

Files Size Format View
santler_2011_dp.pdf 2.852Mb PDF View/Open
santler_2011_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
santler_2011_op.pdf 87.39Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account