Bezpečné připojení zaměstnanců společnosti Povodí Labe, státní podnik, do podnikové sítě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečné připojení zaměstnanců společnosti Povodí Labe, státní podnik, do podnikové sítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman cs
dc.contributor.author Navrátil, Filip cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T07:40:42Z
dc.date.available 2012-03-09T07:40:42Z
dc.date.issued 2011-05-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15312
dc.description.abstract V diplomové práci je řešena problematika bezpečného připojení zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik, do podnikové sítě. V teoretické části práce je proveden obecný popis možností a trendů, které jsou v současné době k dispozici v této oblasti se zaměřením na využití virtuálních privátních sítí - Virtual Private Network. Popisuje některé z typů virtuálních privátních sítí, technologie a protokoly, které jsou v rámci virtuálních privátních sítí využívány. Jsou zde zmíněny i některé aspekty, které je nutno vzít v úvahu při vytváření virtuálních privátních sítí, jako je například bezpečnost. Praktická část práce popisuje současný stav bezpečného připojení do podnikové sítě a dále se zabývá výběrem, návrhem a popisem implementace nejvhodnějšího nového řešení, které by nejlépe splňovalo požadavky na bezpečné připojení zaměstnanců do podnikové sítě. cs
dc.format 89 s cs
dc.format.extent 5003982 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject VPN en
dc.subject SSL VPN en
dc.subject SSL/TLS en
dc.subject IPsec en
dc.subject Firewall en
dc.subject Endpoint Security en
dc.subject VPN cs
dc.subject SSL VPN cs
dc.subject SSL/TLS cs
dc.subject IPsec cs
dc.subject Firewall cs
dc.subject Endpoint Security cs
dc.title Bezpečné připojení zaměstnanců společnosti Povodí Labe, státní podnik, do podnikové sítě cs
dc.title.alternative Secure access for employee in company Povodi Labe state corporation to corporate networks<br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kavka, Libor cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the issue of safe access for employees of Povodí Labe, State Enterprise, to a corporate network. The theoretical part generally describes trends and opportunities that are currently available in this field, focusing on the use of virtual private networks - Virtual Private Network. It describes some of the types of virtual private networks, technologies and protocols which are used within the virtual private network. Some aspects which must be taken into consideration when creating virtual private networks, such as security, are mentioned here. The practical part describes the present state of safe access to corporate networks. It also deals with selecting, designing and implementing the most appropriate description of such a solution that would best fulfil the requirements of safe access for employees to the corporate network. en
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/154 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20678
dc.date.assigned 2011-02-24 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
navrátil_2011_dp.pdf 4.772Mb PDF View/Open
navrátil_2011_vp.doc 272Kb Microsoft Word View/Open
navrátil_2011_op.doc 263Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account