Biodegradace nových syntetických polymerních materiálů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Biodegradace nových syntetických polymerních materiálů

Show full item record

No preview available
Title: Biodegradace nových syntetických polymerních materiálů
Author: Piš, Vladimír
Advisor: Koutný, Marek
Abstract: Byla sledována biodegradabilita série vzorků aromaticko-alifatického kopolyesteru Ecoflex a serie vzorků PLA polyesteru, které byly podrobeny procesu urychleného stárnutí v zařízení SEPAP 12/24 vybaveného výkonnými lampami simulujícími účinek slunečního záření. V tomto zařízení byly fóliové vzorky ecoflexu vystaveny záření po dobu 0, 10, 25 a 100 hodin, a fóliové vzorky PLA polyesteru po dobu 0, 10, a 50 hodin. Během ozařování došlo u vzorků ecoflex především k síťovacím reakcím a u vzorků PLA ke štěpným reak-cím. Předpokladem bylo, že tyto změny v ozářených polymerech by mohli ovlivnit násled-nou biodegradabilitu v prostředí kompostu. Biodegradační experimenty provedené s fo-todegradovanými vzorky ecoflex a PLA ukázaly, že doba ozařování nemá vliv na násled-nou rychlost biodegradace v prostředí kompostu. Pravděpodobným vysvětlením je to, že při stárnutí nedocházelo k významné změně počtů dostupných hydrolyzovatelných vazeb v polymeru. V rámci práce se provedl i biodegradační pokus se vzorky PBAT, Ecoflex, nízkomoleku-lárním PLA a vysokomolekulárním PLA v práškové formě za účelem sledovaní změn mi-krobiálního oživení v kompostu. Byly sledovány termofilní bakterie rostoucí na TYA agaru, aktinomycéty, vláknité plísně a mikroorganismy schopné rozkládat daný polyester. Bylo zjištěno, že v průběhu tohoto biodegradačního pokusu došlo k výraznějšímu nárůstu pouze u skupin mikroorganismů schopných rozkládat zkoumané polyestery
URI: http://hdl.handle.net/10563/15354
Date: 2011-05-20
Availability: Bez omezení
Department: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Discipline: Inženýrství ochrany životního prostředí
Grade for thesis and defense: B 19047


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
piš_2011_dp.pdf 1.675Mb PDF View/Open
piš_2011_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
piš_2011_op.doc 101.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account