Programová knihovna pro podporu celočíselné aritmetiky na mikropočítačích Freescale HC08

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Programová knihovna pro podporu celočíselné aritmetiky na mikropočítačích Freescale HC08

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostálek, Petr cs
dc.contributor.author Šild, Dušan cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T08:37:27Z
dc.date.available 2012-03-09T08:37:27Z
dc.date.issued 2011-06-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15386
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou realizace aritmetických operací s celými čísly v programové knihovně jazyka Assembler. Probírá a vysvětluje jednotlivé algoritmy aritmetických operací, ukazuje na možné problémy a popisuje jejich příčinu i řešení. Praktická část osvětluje implementaci těchto algoritmů v jazyce Assembler a rozebírá návrh celé programové knihovny. Dále srovnává rychlost vytvořených funkcí s funkcemi jazyka C a popisuje jednoduchý program využívající danou knihovnu pro výpočty. cs
dc.format 56 cs
dc.format.extent 1614907 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Microcontroller en
dc.subject Assembler en
dc.subject programming library en
dc.subject arithmetic operations en
dc.subject Mikroprocesor cs
dc.subject Assembler cs
dc.subject programová knihovna cs
dc.subject aritmetické operace cs
dc.title Programová knihovna pro podporu celočíselné aritmetiky na mikropočítačích Freescale HC08 cs
dc.title.alternative Programming library to support integer arithmetics on Freescale HC08 microcontrollers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolinay, Jan cs
dc.date.accepted 2011-06-23 cs
dc.description.abstract-translated The work deals with the implementation of arithmetic operations with whole numbers in assembly language programming library. It discusses and explains the algorithms of arithmetic operations, points to possible problems and describes their causes and possible solutions. The practical section highlights the implementation of these algorithms in assembly language, and examines the design throughout the program library. Furthermore,comparing the speed generated by functions with the functions of the C language anddescribes a simple program that uses the library for calculations. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20616
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šild_2011_bp.zip 1.540Mb Unknown View/Open
šild_2011_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
šild_2011_op.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account