Eutanázie z pohledu lidí věřících a nevěřících

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Eutanázie z pohledu lidí věřících a nevěřících

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šťastná, Jarmila
dc.contributor.author Staňková, Marie
dc.date.accessioned 2012-03-09T08:48:28Z
dc.date.available 2012-03-09T08:48:28Z
dc.date.issued 2011-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15412
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je eutanázie z pohledu lidí věřících a nevěřících. V úvodu teoretické části jsou definovány základní pojmy, se kterými problematika eutanázie souvisí. Dále se teoretická část zabývá historií eutanázie, popisuje její druhy, dívá se na eutanázii i z pohledu náboženství a také vysvětluje pojem paliativní péče. Předmětem praktické části práce je zjištění, zda existují rozdíly v názorech věřících a nevěřících lidí na eutanázii. cs
dc.format 67 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 942949 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Smrt cs
dc.subject umírání cs
dc.subject aktivní eutanázie cs
dc.subject pasivní eutanázie cs
dc.subject asistovaná sebevražda cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospic cs
dc.subject Death en
dc.subject dying en
dc.subject active euthanasia en
dc.subject passive euthanasia en
dc.subject assisted suicide en
dc.subject religion en
dc.subject palliative care en
dc.subject hospice en
dc.title Eutanázie z pohledu lidí věřících a nevěřících cs
dc.title.alternative Euthanasia from view of believer and unbeliever people en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2011-06-14
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is the euthanasia from view of believer and unbeliever people. In the introduction theoretical part defines the basic concepts, which are related to the issue of euthanasia. Furthermore, the theoretical part deals with the history of euthanasia, it describes the types, looks at euthanasia from the perspective of religion and also explains the concept of palliative care. The issue of the practical part is to determine whether there are differences of the opinion between believer and unbeliever people on euthanasia. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19466
dc.date.assigned 2011-01-20
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
staňková_2011_bp.pdf 920.8Kb PDF View/Open
staňková_2011_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
staňková_2011_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account