An Analysis of Promotional Opportunities at the International Congress and Exposition Waste-Luhacovice

DSpace Repository

Language: English čeština 

An Analysis of Promotional Opportunities at the International Congress and Exposition Waste-Luhacovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíšil, Jan
dc.contributor.author Gabryšová, Jana
dc.date.accessioned 2012-03-09T10:26:44Z
dc.date.available 2012-03-09T10:26:44Z
dc.date.issued 2011-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15564
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti propagačních příležitostí na Mezinárodním kongresu a výstavě ODPADY-LUHAČOVICE. V teoretické části nejdříve zhodnotím teoretická a metodologická východiska marketingových komunikací a zaměřím se na veletrhy a výstavy, kde stručně popíši také jejich historii a vývoj. Praktická část začíná obecným zhodnocením významu propagace na veletrzích v rámci komunikačního mixu firmy a následným analyzováním propagačních příležitostí a spokojenosti vystavovatelů na Mezinárodním kongresu a výstavě ODPADY-LUHAČOVICE. Na základě zjištěných poznatků navrhnu doporučení pro pořadatele tohoto kongresu. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 3105641 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veletrhy cs
dc.subject výstavy cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject propagace cs
dc.subject marketingový nástroj. JOGA Luhačovice cs
dc.subject Odpady-Luhačovice cs
dc.subject trade fairs en
dc.subject exhibitions en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject advertisement en
dc.subject promotion en
dc.subject marketing tool en
dc.subject JOGA Luhacovice en
dc.subject Waste-Luhacovice en
dc.title An Analysis of Promotional Opportunities at the International Congress and Exposition Waste-Luhacovice cs
dc.title.alternative An Analysis of Promotional Opportunities at the International Congress and Exposition Waste-Luhacovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hnátek, Milan
dc.date.accepted 2011-06-13
dc.description.abstract-translated The goal of my bachelor thesis is to analyze possibilities of promotional opportunities at the International Congress and Exposition WASTE-LUHACOVICE. Theoretical background presents theoretical and methodological starting-points of marketing communication. I later focus on fair trades and exhibitions and briefly describe their history and evolution. The beginning of practical part relates to the significance of promotion at trade fairs as a part of company communication mix. Subsequently, I analyze promotional opportunities and exhibitors' satisfaction at International Congress and Exposition WASTE-LUHACOVICE. On the basis of my findings I propose a number of recommendations to the organizer of the congress. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 19511
dc.date.assigned 2011-02-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
gabryšová_2011_bp.pdf 2.961Mb PDF View/Open
gabryšová_2011_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
gabryšová_2011_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account