Obydlí pro domácí zvíře

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obydlí pro domácí zvíře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovařík, Vladimír cs
dc.contributor.author Janíková, Lenka cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T11:33:14Z
dc.date.available 2012-03-09T11:33:14Z
dc.date.issued 2011-05-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15659
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se za-měřuji na témata, jako jsou soužití zvířat s člověkem v průběhu historie, jejich domestikace, vývoj tvarového řešení domečků a pelechů, analýza současného trhu, veřejný průzkum požadavků zákaz-níka a taktéž problematikou materiálů, ergonomie a dalších nezanedbatelných faktorů při navrhová-ní. V druhé, praktické části rozvíjím samotný koncept návrhu. Inspirací mi je pět odlišných typů mo-derních interiérů. V návrhu vycházím především z tvaru, barevnosti, materiálu a jejich vzájemnými kombinacemi. cs
dc.format 61 s. cs
dc.format.extent 3375073 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject produktový design cs
dc.subject interiérový design cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject materiály cs
dc.subject dřevo cs
dc.subject plast cs
dc.subject bouda cs
dc.subject pelech cs
dc.subject domácí zvířata cs
dc.subject product design en
dc.subject interior design en
dc.subject lifestyle en
dc.subject materials en
dc.subject wood en
dc.subject plastic en
dc.subject kettel en
dc.subject doghouse en
dc.subject pets en
dc.title Obydlí pro domácí zvíře cs
dc.title.alternative Pet Houses en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Jiří cs
dc.date.accepted 2011-06-22 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor work is divided into two parts, a theoretical and practical one. In theoretical part I pay attention to topics such as live animals interacting with humans during history, domestication, deve-loping of shapes of houses for dogs, analysis of present market, public research requirements of customers and also topics like materials, ergonomy and other important factors during designing. In the second, practical part I have elaborated on the concept of design. My inspiration comes from five different modern interiors. Concept of my design is based on combination of shapes, colours and materials that have inspired me to develop my own designs. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/130 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 20109
dc.date.assigned 2010-12-01 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
janíková_2011_bp.pdf 3.218Mb PDF View/Open
janíková_2011_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
janíková_2011_op.doc 36Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account