Návrh optimální struktury dotací u zkoumaného subjektu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh optimální struktury dotací u zkoumaného subjektu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svitáková, Bohumila
dc.contributor.author Hlaváčová, Petra
dc.date.accessioned 2012-03-09T12:32:07Z
dc.date.available 2012-03-09T12:32:07Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15725
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá dotacemi do zemědělství v ČR. Dotace v zemědělství znamenají velmi důležitou část finančních zdrojů. Mapuje a popisuje dotační tituly do ze-mědělství. Analyzuje hospodaření s dotacemi zemědělského podnikatele Františka Hlaváče v minulých letech a navrhuje strukturu dotací pro rok 2011. cs
dc.format 57 cs
dc.format.extent 13369636 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject dotace cs
dc.subject zemědělství cs
dc.subject Evropská Unie cs
dc.subject grant en
dc.subject agriculture en
dc.subject European Union en
dc.title Návrh optimální struktury dotací u zkoumaného subjektu cs
dc.title.alternative Proposal of the optimal structure of subsidies in the surveyed subject en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pastuszková, Eliška
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with farm subsidies in the country. Subsidies in agriculture re-present a very important part of financial resources. Maps and describes the grant degrees in agriculture. Analyzes the management of agricultural subsidies businessman František Hlaváč in recent years and suggests a structure of subsidies for 2011. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22409
dc.date.assigned 2011-04-04
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hlaváčová_2011_bp.pdfBlocked 12.75Mb PDF View/Open
hlaváčová_2011_vp.doc 71Kb Microsoft Word View/Open
hlaváčová_2011_op.doc 69.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account