Analýza využití projektového řízení v inovačním centru

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza využití projektového řízení v inovačním centru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Greplová, Hana
dc.contributor.author Sádecký, Lukáš
dc.date.accessioned 2012-03-09T13:24:41Z
dc.date.available 2012-03-09T13:24:41Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15782
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou využití projektového řízení v inovačním centru. Porovnává přístupy k projektovému řízení v Technologickém inovačním centru, s.r.o. ve Zlíně a Jihomoravském inovačním centru, z. s. p. o. v Brně. Cílem teoretické části bakalářské práce je zpracovat základní teoretické poznatky týkající se projektového řízení organizace a samotných projektů. Důraz je kladen především na vymezení základní terminologie, časového postupu v projektu, metod a technik projektového managementu a rizik s projektem spojených. Cílem praktické části bakalářské práce je zpracovat analýzu využití projektového řízení ve výše zmíněných inovačních centrech. Pro tuto analýzu je využito dotazníkového výzkumu. V závěru bakalářské práce je souhrn osobních doporučení a jejich riziková a nákladová analýza. cs
dc.format 90 s. cs
dc.format.extent 4107101 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject projekt cs
dc.subject riziko cs
dc.subject projektový tým cs
dc.subject projektové fáze cs
dc.subject projektový management cs
dc.subject metody cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject project en
dc.subject risk en
dc.subject project team en
dc.subject project phases en
dc.subject project management en
dc.subject methods en
dc.subject efficiency en
dc.title Analýza využití projektového řízení v inovačním centru cs
dc.title.alternative Analysis of project management in Innovation Centre en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with analyzes of the use of project management in innovation centre. It compares the approaches to project management in Technology Innovation Centre, Ltd. in Zlín and South Moravian Innovation Centre, z. s. p. o. in Brno. The aim of the theoretical part is to compile basic theoretical knowledge related to organization project management and projects themselves. Emphasis is placed mainly on defining the basic terminology, time management, methods and techniques of project management and risks associated with a project. The aim of the practical part is to draw up an analysis of the use of project management in the innovation centres mentioned above. A questionnaire was used for this analysis. In conclusion of this bachelor thesis is a summary of personal recommendations and their risk and cost analyses. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22040
dc.date.assigned 2011-04-04
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sádecký_2011_bp.pdfBlocked 3.916Mb PDF View/Open
sádecký_2011_vp.pdf 1.090Mb PDF View/Open
sádecký_2011_op.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account