[NEOBHÁJENO] Integrace studenta s Aspergerovým syndromem na domově mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Integrace studenta s Aspergerovým syndromem na domově mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gamba, Karel
dc.contributor.author Čechmanová, Anna
dc.date.accessioned 2012-03-09T14:05:51Z
dc.date.available 2012-03-09T14:05:51Z
dc.date.issued 2011-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15843
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá otázkou integrace studenta, který je postižen Aspergero-vým syndromem, na gymnázium a domov mládeže. V teoretické části jsou definovány základní pojmy související s danou problematikou, jako je autismus a Aspergerův syndrom, dále je zde shrnuta legislativa týkající se výchovy dětí stižených Aspergerovým syndromem. Praktická část je zaměřena na samotnou integraci studenta do nového školního prostředí a na domov mládeže. Samotné integraci předchází psychologické vyšetření a diagnóza stu-denta a popis prostředí, do kterého je integrován. V závěru práce jsou shrnuty názory autora a zhodnocení celé problematiky. cs
dc.format 42 s. (51 301 znaků) cs
dc.format.extent 1729797 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject autismus cs
dc.subject Aspergerův syndrom cs
dc.subject puberta cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject individuální integrace cs
dc.subject autism en
dc.subject Asperger syndrome en
dc.subject pubescence en
dc.subject adolescence en
dc.subject individual integration en
dc.title [NEOBHÁJENO] Integrace studenta s Aspergerovým syndromem na domově mládeže cs
dc.title.alternative The integration of the Asperger syndrome student into the dormitory en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Marášková, Ivana
dc.date.accepted 2011-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor work is interested in the question of integration of student that is afflicted with Asperger?s syndrome on a grammar school and on boarding houses. In the theoretical part, there are defined based conceptions related with the problems, for example autism and Asperger?s syndrome, next there is legislation relevant to education of children afflicted with Asperger?s syndrome. The practical part is specialized on integration of student to the new relationships and on the boarding house. There is also a psychology investigation and diagnosis of the student and a description of background where he is integrated, in this part. In the final part of the work, there are author?s views and an evaluation of all problems. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result neobhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/224 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19868
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade F
utb.result.grade F
local.subject sociální inkluze cs
local.subject středoškolští studenti cs
local.subject social inclusion en
local.subject secondary school students en


Files in this item

Files Size Format View
čechmanová_2011_bp.pdf 1.649Mb PDF View/Open
čechmanová_2011_vp.jpg 568.8Kb JPEG image View/Open
čechmanová_2011_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account