[NEOBHÁJENO] Výkon obecně prospěšných prací v regionu Kroměříž

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Výkon obecně prospěšných prací v regionu Kroměříž

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Dedek, Milan
dc.date.accessioned 2012-03-09T14:06:36Z
dc.date.available 2012-03-09T14:06:36Z
dc.date.issued 2011-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15845
dc.description.abstract V bakalářské práci ?Výkon obecně prospěšných prací v regionu Kroměříž? se zabývám zmapováním stavu výkonu tohoto trestu z pohledu odsouzených. V teoretické části práce popisuji historický vývoj trestu, legislativní úpravu a problematiku zajištění výkonu trestu. V praktické části práce mapuji samotný průběh výkonu trestu z pohledu odsouzených, podporu rodiny a blízkých, vyhodnocuji kvalitu spolupráce mezi odsouzeným a PMS. Zvolil jsem si kvalitativní výzkumný postup a metodu polostrukturovaného interview. cs
dc.format 44. s. cs
dc.format.extent 1387534 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obecně prospěšné práce cs
dc.subject Odnětí svobody cs
dc.subject Pachatel cs
dc.subject Alternativní trest cs
dc.subject Probační a Mediační služba cs
dc.subject Community service order en
dc.subject Imprisonment en
dc.subject Offender en
dc.subject Alternative punishment en
dc.title [NEOBHÁJENO] Výkon obecně prospěšných prací v regionu Kroměříž cs
dc.title.alternative Execution of community service order in district Kroměříž en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurtíková, Michaela
dc.date.accepted 2011-06-20
dc.description.abstract-translated In my bachelor theses ? Execution of community service order in distrikt Kroměříž? I deal with mapping of this punitive from the view of punished. In the teoretical part of my work I describe the historical evolution of the punishment, the legislative reconstruktion and the section of the punishment execution valorization. In the praktical part of thesis I map the course of imprisonment of the punitive from the view of punished itself, the support of the family and close friends. I valorized the quality of the cooperation between the punished and PMS and I voted the qualitative research method and the method of polystructural interview. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result neobhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/224 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19616
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade F
utb.result.grade F


Files in this item

Files Size Format View
dedek_2011_bp.pdf 1.323Mb PDF View/Open
dedek_2011_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
dedek_2011_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account