Univerzální infračervený přijímač s diskrétním výstupem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Univerzální infračervený přijímač s diskrétním výstupem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Henzelý, Jakub
dc.date.accessioned 2012-03-09T15:01:10Z
dc.date.available 2012-03-09T15:01:10Z
dc.date.issued 2011-06-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15921
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá softwarovým a hardwarovým návrhem a realizací zařízení, které bude sloužit jako univerzální infračervený přijímač. Pomocí tohoto zařízení bude možné pracovat s nejširší množinou běžně používaných dálkových ovladačů. V teoretické části se práce zabývá rozborem infračerveného signálu a jeho standarty a normy. V praktické části se pak zaměřuje na návrh a realizaci zařízení, popis použitého mikropočítače a vytvořením programu pro mikropočítač. Na závěr se práce zabývá nalezením optimálního nastavení zařízení pro co největší množinu dálkových ovládání. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 3155982 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject IR receiver en
dc.subject IR transmission en
dc.subject infrared radiation en
dc.subject RC-5 en
dc.subject microcomputer en
dc.subject remote control en
dc.subject IR přijímač cs
dc.subject IR přenos cs
dc.subject infračervené záření cs
dc.subject RC-5 cs
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject dálkové ovládání cs
dc.title Univerzální infračervený přijímač s diskrétním výstupem cs
dc.title.alternative The universal infrared receiver with discrete output en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Škuta, Jaromír
dc.date.accepted 2011-06-27
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is hardware and software design and implementation of a device, which will be able to function as a universal infrared receiver. Thanks to this device, it will be possible to operate with the widest set of commonly used controllers. The theoretical part of my thesis will be an analysis of infrared signal with its standards and norms. The practical part is focused on the design and production of the receiver itself, along with a description of the used microcomputer and its operational program. In the conclusion I will try to find the optimal setup for the widest possible set of remotes. en
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/155 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 21695
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
henzelý_2011_dp.zip 3.009Mb Unknown View/Open
henzelý_2011_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
henzelý_2011_op.doc 259Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account