Rozvodovost a neúplné rodiny s dětmi na Benešovsku v letech 2005 - 2009

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvodovost a neúplné rodiny s dětmi na Benešovsku v letech 2005 - 2009

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka cs
dc.contributor.author Pošmurná, Irena cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T15:58:41Z
dc.date.available 2012-03-09T15:58:41Z
dc.date.issued 2011-04-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15977
dc.description.abstract V bakalářské práci ?Rozvodovost a neúplné rodiny s dětmi na Benešovsku v letech 2005 ? 2009? jsem se snažila zjistit, zda narůstá rozvodovost a zvyšuje se počet neúplných rodin v tomto regionu. V první části jsem se zaměřila na podmínky vzniku a zániku rodiny. V druhé části jsem se zabývala sociálními aspekty rozvodu, rozchodu, úpravy poměrů nezletilých dětí, rozpadem rodiny a vznikem a fungováním neúplné rodiny. Ve třetí části jsem analyzovala a sumarizovala údaje získané ze spisového materiálu Okresního soudu v Benešově. cs
dc.format 40 cs
dc.format.extent 309299 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject manželství cs
dc.subject družské soužití cs
dc.subject sporný rozvod cs
dc.subject nesporný rozvod cs
dc.subject rozvodovost cs
dc.subject rozchod cs
dc.subject neúplná rodina cs
dc.subject krize rodiny cs
dc.subject family en
dc.subject children en
dc.subject marriage en
dc.subject cohabitation en
dc.subject contested divorce en
dc.subject uncontested divorce en
dc.subject divorce rate en
dc.subject separation en
dc.subject single-parent family en
dc.subject family crisis en
dc.title Rozvodovost a neúplné rodiny s dětmi na Benešovsku v letech 2005 - 2009 cs
dc.title.alternative Divorce rate and incomplete families with children in Benešov district in between 2005 - 2009 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vodičková, Miroslava cs
dc.date.accepted 2011-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The thesis ?Divorce and single-parent families with children in the Benesov region in the years 2005 ? 2009? tries to determine whether there is an increase of the divorce rate and of the number of single-parent families in the Benesov region. First part focuses on the conditions of origin and dissolution of the family. Second part deals with the social aspects of divorce, separation, parental relations towards minor children, family disintegration and creation and operation of the single-parent families. Third part analyzes and summarizes the data obtained from documentation of the County Court of Benesov. en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18358
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
pošmurná_2011_bp.pdf 302.0Kb PDF View/Open
pošmurná_2011_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
pošmurná_2011_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account