Metodika práce s nemocnými v diabetologické ambulanci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metodika práce s nemocnými v diabetologické ambulanci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karafiátová, Michaela cs
dc.contributor.author Slouková, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T17:51:20Z
dc.date.available 2012-03-09T17:51:20Z
dc.date.issued 2011-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16105
dc.description.abstract Stěžejní osou mé bakalářské práce je analýza a metodika práce zdravotníka s nemocným v diabetologické ambulanci. V teoretické části jsem vydefinovala jen některé aspekty, které se konkrétně týkají medicínsko-klinické problematiky a dlouhodobých komplikací Diabetu mellitu. Nedílnou součástí teoretického úvodu mé bakalářské práce je nástin několika pohledů na různé možnosti metodických přístupů k edukaci diabetika. V praktické části jsem popisovala informovanost diabetika o selfmonitoringu v konkrétní diabetologické ambulanci a dále jsem hledala deficity v metodice edukací u vybraných diabetiků. A v neposlední míře jsem analyzovala získané informace a vydefinovala možnosti k zlepšení celkové medicínsko-ošetřovatelské práce s diabetikem v diabetologické ambulanci. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 2166351 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject diabetes mellitus cs
dc.subject edukace cs
dc.subject metodika cs
dc.subject selfmonitoring cs
dc.subject diabetes mellitus en
dc.subject education en
dc.subject methodology en
dc.subject selfmonitoring en
dc.title Metodika práce s nemocnými v diabetologické ambulanci cs
dc.title.alternative Methodology of work with patients in diabetology outpatient department en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kudlová, Pavla cs
dc.date.accepted 2011-06-23 cs
dc.description.abstract-translated The central axis of my bachelor thesis analysis and methodology of work of medical professionals with patients in the diabetic clinic. In the theoretical part, I defined just some aspects that pertain to medical clinical issues and long-term complications of diabetes mellitus. An integral part of the theoretical beginning of my work is to outline a number of different views on the possibility of methodological approaches to diabetes education. In the practical part, I described the awareness of diabetes self-monitoring in a specific diabetic clinic and I'm looking for deficiencies in the methodology of educating patients with diabetes. And then I analyzed the information and defined options to improve the overall medical and nursing work with diabetes in a diabetic clinic. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20279
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
slouková_2011_bp.pdf 2.065Mb PDF View/Open
slouková_2011_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
slouková_2011_op.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account