1. Dokumentace přípravy a realizace bakalářské práce a rešerše 2. Paper Dolls - kreslený animovaný film

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. Dokumentace přípravy a realizace bakalářské práce a rešerše 2. Paper Dolls - kreslený animovaný film

Show simple item record

dc.contributor.advisor Živocký, Jan
dc.contributor.author Obrovská, Petra
dc.date.accessioned 2012-03-09T18:19:54Z
dc.date.available 2012-03-09T18:19:54Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16130
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje popisu přípravy a průběhu práce při tvorbě animovaného filmu. Jedná se o krátký film inspirovaný pocity transsexuálů. Film byl vytvořen za pomoci počítačových programů technikou digitální kresby s podporou ploškové animace, jedná se tedy o animaci kombinovanou. Práce se věnuje především inspiračním zdrojům, vývojem storyboardu, výtvarnému řešení, technice animace a postprodukce. V příloze je obsažen technický scénář. cs
dc.format 31 s., 13 s. obrazových příloh cs
dc.format.extent 6877346 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject transsexualita cs
dc.subject animace cs
dc.subject animovaný film cs
dc.subject kreslený film cs
dc.subject digitální animace cs
dc.subject kombinovaná technika cs
dc.subject transsexuality en
dc.subject animation en
dc.subject animated movie en
dc.subject drawn animation en
dc.subject digital animation en
dc.subject combined technics en
dc.subject transsexuality en
dc.title 1. Dokumentace přípravy a realizace bakalářské práce a rešerše 2. Paper Dolls - kreslený animovaný film cs
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Documentation of Preparation and Realization of Bachelor's Work and Research 2. Practical part: Paper Dolls - Hand-drawn Animated Film en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Laučíková, Ivana
dc.date.accepted 2011-06-21
dc.description.abstract-translated Bachelor work deals with description of preparation and process of making animated movie.This short movie is inspired by feelings of transsexuals. The movie was made by technique of digital drawing using computer software, supported by digital cut-out animation, it means that it is made by combined technique. The work is devoted mainly to sources of inspiration, development of storyboard, visualisation, technique of animation and postproduction. Technical script is attached. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 18870
dc.date.assigned 2011-01-31
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
obrovská_2011_bp.pdf 6.558Mb PDF View/Open
obrovská_2011_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
obrovská_2011_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account