Analýza konkurenceschopnosti firmy XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti firmy XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydrová, Janka
dc.contributor.author Sládek, Martin
dc.date.accessioned 2012-03-09T18:33:32Z
dc.date.available 2012-03-09T18:33:32Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16153
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je Analýza konkurenceschopnosti ve společnosti D Plast a.s. Za hlavní cíl pro tuto práci jsem si stanovil nashromáždit nejdůležitější informace o analyzované problematice, podrobně popsat sledovanou společnost a porovnat ji s jejími hlavními konkurenty. Z výsledků získaných v analýze se pokusím doporučit určitá opatření či zlepšení, které by měla vést ke zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na daném trhu. Výběr tématu úzce souvisel s mým nástupem do analyzované firmy a snahou jednak po-chopit tržní prostředí, ve kterém se pohybuje a také přispět poznatky plynoucími jak z mých rozdílných obchodních zkušeností, tak z všeobecně uznávaných analytických postupů. cs
dc.format 65 s. (69 975) znaků cs
dc.format.extent 1601547 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject konkurence cs
dc.subject plasty cs
dc.subject růst cen cs
dc.subject BCG cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject PEST cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject competition en
dc.subject plastic en
dc.subject price increase en
dc.subject BCG en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject PEST en
dc.subject SWOT en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti firmy XY cs
dc.title.alternative Analysis of company's XY competitiveness en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Klein, Tomáš
dc.date.accepted 2011-06-10
dc.description.abstract-translated The topic of the dissertation work is The Competition Analysis of company D Plast. The main goal I staked, is to gather the most important information about the analyzed pro-blems and describe the company in details plus compare it with its main competitors. I will also try to come out with several tips based on the results of the analysis that should im-prove company's competitiveness on the market. My choice of topic closely relies to my recently acquired job in the analyzed company. I will try to understand its market backgroung and also add my own personal experience with different business habits. Also widely respected analitical instruments should bring some new and useful information. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22109
dc.date.assigned 2011-04-04
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sládek_2011_bp.pdfBlocked 1.527Mb PDF View/Open
sládek_2011_vp.doc 72Kb Microsoft Word View/Open
sládek_2011_op.doc 70.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account