Projekt transformace účetních výkazů společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. na účetní výkazy podle mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt transformace účetních výkazů společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. na účetní výkazy podle mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky

Show full item record

No preview available
Title: Projekt transformace účetních výkazů společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. na účetní výkazy podle mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky
Author: Jonášová, Petra
Advisor: Struhařová, Kateřina
Abstract: Cílem diplomové práce je transformovat účetní výkazy společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. k 31.12. 2010 sestavené dle české účetní legislativy na účetní výkazy dle mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS for SMEs). V teoretické části práce je nejprve vymezen pojem a význam IFRS, dále je charakterizován mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS for SMEs) a vymezen pojem malé a střední podniky dle tohoto standardu. Velká pozornost je věnována popisu vybraných oddílů standardu pro malé a střední podniky a je provedeno srovnání s českou účetní legislativou. V praktické části je nejprve charakterizována společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., poté je provedena analýza účetní závěrky společnosti a jsou aplikovány vybrané oddíly standardu pro malé a střední podniky. Na základě aplikace vybraných oddílů tohoto standardu je sestavena účetní závěrka společnosti k 31.12. 2010, která je v souladu s požadavky IFRS for SMEs. Nakonec jsou vyčísleny náklady a vymezeny a kvantifikovány rizika, přínosy a dopady, které jsou s projektem transformace účetních výkazů společnosti spojené.
URI: http://hdl.handle.net/10563/16190
Date: 2011-08-15
Availability: Bez omezení
Department: Ústav podnikové ekonomiky
Discipline: Podniková ekonomika
Grade for thesis and defense: C 21171


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
jonášová_2011_dp.pdf 3.068Mb PDF View/Open
jonášová_2011_vp.pdf 35.29Kb PDF View/Open
jonášová_2011_op.pdf 673.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account