Etické problémy in vitro fertilizace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etické problémy in vitro fertilizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cichá, Martina cs
dc.contributor.author Malachová, Barbora cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T19:01:01Z
dc.date.available 2012-03-09T19:01:01Z
dc.date.issued 2011-06-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16195
dc.description.abstract Práce se zabývá etickými problémy in vitro fertilizace. V teoretické části krátce popisuje základní pojmy jako etika, bioetika a život. Následně navazuje definice neplodnosti, její příčiny a možnosti léčby, tedy metody asistované reprodukce. V závěru tohoto oddílu popi-suje jednotlivé etické problémy in vitro fertilizace. Praktická část pak přináší vyhodnocení a výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit, v jaké míře vnímají lidé v produktivním věku etické problémy umělého oplodnění a zda by v případě problému s otěhotněním přirozenou cestou podstoupili umělé oplodnění. cs
dc.format 89 s., 34 s. příloh cs
dc.format.extent 3257958 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject etika cs
dc.subject neplodnost cs
dc.subject asistovaná reprodukce cs
dc.subject umělé oplodnění cs
dc.subject etické problémy in vitro fertilizace cs
dc.subject ethics en
dc.subject infertility en
dc.subject assisted reproduction en
dc.subject artificial insemination en
dc.subject ethical problems of in vitro fertilization en
dc.title Etické problémy in vitro fertilizace cs
dc.title.alternative Ethical problems of in vitro fertilization en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Reslerová, Ludmila cs
dc.date.accepted 2011-06-21 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the ethical problems of in vitro fertilization. The theoretical part briefly describes basic terms as ethics, bioethics and life. Further follows the definition of infertility, its causes and treatment options, thus the methods of assisted reproduction. The last part of the chapter describes various ethical issue of in vitro fertilization. The practical part deals with the results of research. The aim of this research was to find out how per-ceive people of working age ethical problems of artificial insemination and whether, in the case of problems with conceiving naturally, they would undergo the artificial insemination. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 20213
dc.date.assigned 2011-02-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
malachová_2011_bp.pdf 3.107Mb PDF View/Open
malachová_2011_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
malachová_2011_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account