Analýza finančních výkazů společnosti 5M s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza finančních výkazů společnosti 5M s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Hu, Bin
dc.date.accessioned 2012-03-09T20:35:39Z
dc.date.available 2012-03-09T20:35:39Z
dc.date.issued 2011-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16309
dc.description.abstract Hlavní účel této práce je referovat finanční pozici 5M s.r.o. z roku 2007 do roku a poskitnout možná doporučení pro tuto orgabizaci aby dosáhlli věčího úspěchu. Tato práce se zkláda ze dvou částí, teoritická část bude prezentovat obecnou informaci ohledně finančního postoje a znalostí. Podle rozdilních účelů, ruzných technologii a nástrojů by měly být používany individuálně. Z praktické části, tyto indikátory a metody jsou demonstrovány v konkretním případě. Také rozdílné typy poměrů, pomůžou uživatelům aby udělali duležité finanční rozhodnutí. Na konci, hodnocení a návrhy budou prezentovány na základě finančního výkonu. cs
dc.format Pg. 59 cs
dc.format.extent 1496989 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční pozice cs
dc.subject finanční postoj cs
dc.subject technologie cs
dc.subject doporučení cs
dc.subject Financial position en
dc.subject financial statement en
dc.subject technology en
dc.subject recommendation en
dc.title Analýza finančních výkazů společnosti 5M s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of Financial Statements of 5M s.r.o. Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2011-06-13
dc.description.abstract-translated The main purpose of this thesis is to report the financial position of 5M s.r.o. from year 2007 to 2009 and provide possible recommendations for this organization in order to achieve bigger success. This thesis consists of two parts, the theoretical part will present general information about financial statement and knowledge. According to different purposes, various technologies and tools should used individually. From practical part, those indicators and methods are demonstrated in particular case. Also different kinds of ratios will help users to make important financial decision. In the end, evaluation and suggestions will be presented on the basis of financial performance. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 19671
dc.date.assigned 2011-02-01
utb.result.grade E
local.subject finance podniku cs
local.subject business finance en


Files in this item

Files Size Format View
hu_2011_bp.pdf 1.427Mb PDF View/Open
hu_2011_vp.zip 15.03Kb Unknown View/Open
hu_2011_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account