Akcenty moderního křesťanského sociálního učení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Akcenty moderního křesťanského sociálního učení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radvan, Eduard cs
dc.contributor.author Štefánková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:41:14Z
dc.date.available 2010-07-13T22:41:14Z
dc.date.issued 2005-11-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1630
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá sociálním učením římskokatolické církve. Dokazuje jeho účinnost v minulosti i aktuálnost v dnešní době. Dodržování principů křesťanského sociálního učení vybízí k účinné pomoci potřebným a velí respektovat důstojnost lidské osoby v politickém i hospodářském životě a utvářet vztahy rozumné spravedlnosti. cs
dc.format 38 s. cs
dc.format.extent 302101 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Sociální učení církve cs
dc.subject sociální encykliky cs
dc.subject solidarita cs
dc.subject subsidiarita cs
dc.subject soukromé vlastnictví cs
dc.subject práce cs
dc.subject kapitál cs
dc.subject humanitární organizace cs
dc.subject Social church doctrine en
dc.subject social encyclicals en
dc.subject solidarity en
dc.subject subsidiarity en
dc.subject private ownership en
dc.subject work en
dc.subject capital en
dc.subject humanitarian organizations en
dc.title Akcenty moderního křesťanského sociálního učení cs
dc.title.alternative The key preoccupations of modern social Christianity en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2006-02-02 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the modern Christian doctrine. It shows its effectiveness in the past and existence at present. Respecting the principles of the social Christian doctrine it guides to effective help to those in need and asks to respect the dignity of human being in political and economical life and to create relations in accordance with racional justice. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2418
dc.date.assigned 2004-12-17 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
štefánková_2006_bp.pdf 295.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account