Analýza obchodných možností firmy Raven a.s. na Čínskem trhu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza obchodných možností firmy Raven a.s. na Čínskem trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kloudová, Jitka cs
dc.contributor.author Jágrik, Jozef cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:47:49Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:31Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1648
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zaoberá obchodnými možnosťami firmy Raven na čínskom trhu. Práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. Analytická časť sa v prvom oddiely venuje a-nalýze vonkajších faktorov, ktoré pôsobia na obchod v Číne. V druhej časti je analýza sil-ných a slabých stránok spoločnosti Raven. V závere možno nájsť SWOT analýzu vstupu tejto spoločnosti na čínsky trh ako aj odporučenia výhodnosti či nevýhodnosti tohoto záme-ru cs
dc.format 59 s., 8 s. obr. prílohy cs
dc.format.extent 886076 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 19.05.2011 cs
dc.subject Čínska Ľudova Republika cs
dc.subject hrubý domáci produkt cs
dc.subject SWOT cs
dc.subject analýza cs
dc.subject marke-ting cs
dc.subject konkurencia cs
dc.subject trh cs
dc.subject riziko cs
dc.subject The People Republic Of China en
dc.subject gross domestic produkt en
dc.subject SWOT en
dc.subject analysis en
dc.subject mar-keting en
dc.subject competition en
dc.subject market en
dc.subject risk en
dc.title Analýza obchodných možností firmy Raven a.s. na Čínskem trhu cs
dc.title.alternative Analysis trade possibilities of the Raven company in the chinese market en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bieliková, Anna cs
dc.date.accepted 2006-06-12 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is focused on the trade possibilities of the Raven company in the chi-nese market. The work is separated into two parts, theoretical and pratcical part. The first section in the analytical part is devoted to the analysis of the external factors, which affect the business in China. In the second section, there is analysis of the strong points and weaknesses of the Raven company. There can be find, in the final part, SWOT analysis of entering this company into chinese market. In addition, there are suggestions of profitabili-ty or non-profitability of entring the Raven company into this market. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3885
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jágrik_2006_bp.pdf 865.3Kb PDF View/Open
jágrik_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
jágrik_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account