Analýza odbornosti, kvalifikačních předpokladů a motivačních prvků zaměstnanců Ústavu informatiky a umělé inteligence FAI UTB

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza odbornosti, kvalifikačních předpokladů a motivačních prvků zaměstnanců Ústavu informatiky a umělé inteligence FAI UTB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman cs
dc.contributor.author Barcuchová, Anna cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T23:00:22Z
dc.date.available 2012-03-09T23:00:22Z
dc.date.issued 2011-04-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16512
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza kvalifikace, odbornosti a motivace akademických pracovníků Ústavu informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a navržení doporučení ke zlepšení stávajícího stavu. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky a postupy k výše uvedené problematice. V praktické části jsou uvedeny výsledky analýzy současného stavu a doporučení ke zlepšení interního marketingu Ústavu informatiky a umělé inteligence. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 1466232 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Akademický a vědeckovýzkumný pracovník cs
dc.subject kvalifikace cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject hodnocení zaměstnanců cs
dc.subject tvůrčí činnosti cs
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject Academic and scientific researcher en
dc.subject qualification en
dc.subject education en
dc.subject employee?s evaluation en
dc.subject creative activities en
dc.subject internal communication en
dc.title Analýza odbornosti, kvalifikačních předpokladů a motivačních prvků zaměstnanců Ústavu informatiky a umělé inteligence FAI UTB cs
dc.title.alternative Analysis of skills, qualifications and motivational factors of employees of the Department of Informatics and Artificial Intelligence FAI UTB en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana cs
dc.date.accepted 2011-05-25 cs
dc.description.abstract-translated The objective this bachelor work is to analyze the qualification, specialization and motivation of the academic employees of The Department of Informatics and Artificial Intelligence of the Faculty of Applied Informatics of University of Tomas Bata at Zlin to propose recommendations leading to improvement of current status. The first part consists of theoretic knowledge and procedures for above mentioned subject. The results of the current status analysis and recommendations to improve internal marketing of the Department Informatics and Artificial Intelligence are stated in practical part of the work. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21096
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
barcuchová_2011_bp.pdf 1.398Mb PDF View/Open
barcuchová_2011_vp.pdf 640.4Kb PDF View/Open
barcuchová_2011_op.pdf 820.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account