Robustní stabilita systémů se složitější strukturou neurčitosti.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Robustní stabilita systémů se složitější strukturou neurčitosti.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matušů, Radek cs
dc.contributor.author Zuzaniková, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:59:55Z
dc.date.available 2010-07-13T22:59:55Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1686
dc.description.abstract V této bakalářské práci je věnována pozornost definicím základních pojmů, rozdělení a popisům jednotlivých struktur parametrických neurčitostí a hlavní nástroje pro řešení analýzy robustní stability systémů obsahujících tento typ neurčitosti. V neposlední řadě bude také ukázán postup kontroly robustní stability na vybraných příkladech, jehož výpočet lze zjednodušit použitím programu Matlab/Polynomial Toolbox. cs
dc.format 31 s. cs
dc.format.extent 2911897 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject robust stability en
dc.subject multilinear uncertainty en
dc.subject polynomic uncertainty en
dc.subject Polynomial Toolbox en
dc.subject robustní stabilita cs
dc.subject multilineární neurčitost cs
dc.subject polynomická neurčitost cs
dc.subject Polynomial Toolbox cs
dc.title Robustní stabilita systémů se složitější strukturou neurčitosti. cs
dc.title.alternative Robust stability of systems with complicated structure of uncertainties en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prokop, Roman cs
dc.date.accepted 2006-06-26 cs
dc.description.abstract-translated In this bachelor thesis it is paid attention to the definitions of the elementary concepts, divisions and descriptions of the individual structures of parametric uncertainties and mean tools for a solution in the analysis of a robust stability of systems, which contain this type of uncertainty. There will be also shown a method, how we can test the robust stability. We can simplify a calculation by using programme Matlab/Polynomial Toolbox. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/96 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 3346
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
zuzaniková_2006_bp.pdfBlocked 2.777Mb PDF View/Open
zuzaniková_2006_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
zuzaniková_2006_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account