Modelování akustických vlastností panelů připravených z produktů recyklační technologie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modelování akustických vlastností panelů připravených z produktů recyklační technologie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janáčová, Dagmar cs
dc.contributor.author Malaník, Ondřej cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T04:25:16Z
dc.date.available 2012-03-10T04:25:16Z
dc.date.issued 2011-06-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16957
dc.description.abstract Obsahem diplomové práce je řešení problematiky zabývající se možnostmi využití elektronického odpadu za účelem přípravy protihlukových panelů a zhodnocení jejich akustických vlastností. Teoretická část je zaměřena na způsoby šířením zvuku v pevných látkách, na pojmy hluk a možnosti boje proti hluku a vibracím. V praktické části je popsána příprava vzorků a následné měření akustické pohltivosti na Kundtově impedanční trubici a simulace navrženého akustického modelu v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS. V závěru praktické části byla naměřená data akustické pohltivosti připravených vzorků zhodnocena a vytvořený model jimi verifikován. cs
dc.format 78 s cs
dc.format.extent 13869086 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject recycling en
dc.subject e-waste en
dc.subject electronic waste en
dc.subject printed circuit plates en
dc.subject sound-control options en
dc.subject acoustic attributes of the substance en
dc.subject sound-protective panel en
dc.subject Recyklace cs
dc.subject elektronický odpad cs
dc.subject desky plošných spojů cs
dc.subject hluk cs
dc.subject boj proti hluku cs
dc.subject akustické vlastnosti materiálu cs
dc.subject protihluková bariéra cs
dc.title Modelování akustických vlastností panelů připravených z produktů recyklační technologie cs
dc.title.alternative Acoustic properties modeling of panels as products of recycling technology<br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jančíková, Zora cs
dc.date.accepted 2011-06-21 cs
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the potential utilization of electronic waste meant for sound-protective panels and an evaluation their acoustic attributes. The theoretical part concerns the ways how the sound spreads throughout solid substances, a concept of the sound, sound-control options, and also an oscillation. Referring to the practical part, making the samples and consequential measuring of acoustic absorbency on Kundt?s impedance pipe, and simulation of the designed acoustic model in COMSOL MULTIPHYSICS have been described there. At the end of the practical part, the measured data of acoustic absorbency of the prepared samples have been evaluated and the created model has been verified by the data. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20292
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
malaník_2011_dp.zip 13.22Mb Unknown View/Open
malaník_2011_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
malaník_2011_op.doc 260Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account