Rovnoprávnost mužů a žen. Situace v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rovnoprávnost mužů a žen. Situace v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Bednařík, Marcel
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:02:04Z
dc.date.available 2010-07-13T23:02:04Z
dc.date.issued 2006-04-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1695
dc.description.abstract Tato bakalářská práce rozebírá otázku rovnoprávnosti mužů a žen v ČR. Je členěna do čtyř kapitol, přičemž první dvě kapitoly se zabývají jak předpisy, které tuto problematiku upravují, tak i historickým vývojem zaměstnanosti žen ve společnosti. Třetí kapitola popisuje možnost proniknutí žen do veřejného prostoru, zejména do politiky. Závěrečná kapitola práce vypovídá o tom, jak na tom dnešní žena je z hlediska možnosti jejího uplatnění na trhu práce. cs
dc.format 37 s. cs
dc.format.extent 267189 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject rovnoprávnost cs
dc.subject muž cs
dc.subject žena cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject práce cs
dc.subject rodina cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject nerovné postavení cs
dc.subject equality en
dc.subject man en
dc.subject woman en
dc.subject employment rate en
dc.subject work en
dc.subject famili en
dc.subject discrimination en
dc.subject unequally position en
dc.title Rovnoprávnost mužů a žen. Situace v ČR cs
dc.title.alternative Equality man and women. Situation in Czech republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sekot, Aleš
dc.date.accepted 2006-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor work discuss question equal rights of men and women in Czech republic. It is divided into four chapters, first two chapters discuss regulations what this problemation settle and history evolution women job in the society. Third chapter describe possibility infiltrate women in public space, especially in the politics. The final chapter this bachelor work state about it, how today woman is in the work market. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4382
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
bednařík_2006_bp.pdfBlocked 260.9Kb PDF View/Open
bednařík_2006_vp.doc 24Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account