Další vzdělávání učitelů ekonomických předmětů na středních školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Další vzdělávání učitelů ekonomických předmětů na středních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana cs
dc.contributor.author Fialová, Šárka cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T04:55:14Z
dc.date.available 2012-03-10T04:55:14Z
dc.date.issued 2011-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16992
dc.description.abstract V bakalářské práci ?Další vzdělávání učitelů ekonomických předmětů na středních školách? se snažím zjistit současný přístup učitelů ekonomických předmětů na středních školách k dalšímu vzdělávání. Práce je koncipována do dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje obecné poznatky o pojmu učitel, dalším vzděláváni učitelů, V praktické části je zhodnocen dotazník, který se týká vybraných otázek z oblasti dalšího vzdělávání učitelů ekonomických předmětů na středních školách. Na základě vyhodnocení jsem vypracovala doporučení. cs
dc.format 57 cs
dc.format.extent 1906091 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject další vzdělávání učitelů cs
dc.subject ekonomické předměty cs
dc.subject střední škola cs
dc.subject teacher education en
dc.subject economic subjects en
dc.subject secondary school en
dc.title Další vzdělávání učitelů ekonomických předmětů na středních školách cs
dc.title.alternative In-service education of teachers of economic subjects at secondary schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana cs
dc.date.accepted 2011-06-22 cs
dc.description.abstract-translated The work "In-service education of teachers of economic subjects in secondary schools " the current approach of trying to find teachers of economy subjects at secondary schools, labeling requirements, controls to further education. The work is divided into two parts, the theoretical and practical. The theoretical part contains general information about the concept of a teacher, teacher training, The practical part is evaluated questionnaire, which covers selected issues in the further education of teachers of business subjects in secondary schools. Based on the review, I made recommendations. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18948
dc.date.assigned 2011-01-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
fialová_2011_bp.pdf 1.817Mb PDF View/Open
fialová_2011_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
fialová_2011_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account