Studium denitrifikačních mikroorganismů při biodegradaci polymerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium denitrifikačních mikroorganismů při biodegradaci polymerů

Show full item record

No preview available
Title: Studium denitrifikačních mikroorganismů při biodegradaci polymerů
Author: Svobodová, Dana
Advisor: Růžička, Jan
Abstract: Diplomová práce se zabývala isolací bakterií, schopných rozkladu polymeru ? polyvinylalkoholu (PVA) za denitrifikačních podmínek. Výchozím vzorkem pro tuto isolaci byl denitrifikační kal adaptovaný na PVA. Samotnou izolaci kultur schopných rozkladu PVA předcházelo jejich namnožení pomocí lahvových pomnožovacích cyklů s polyvinylalkoholem jako hlavním substrátem. Poté bylo provedeno vyočkování získaných suspenzí na pevná živná média, kultivace za denitrifikačních podmínek, přeočkovávání a čištění vyrostlých kolonií. U jednotlivých izolovaných kultur bylo následně provedeno Gramovo barvení, které prokázalo, že téměř všechny izolované kultury jsou gramnegativní. Dále byly u kultur sledovány růstové podmínky, kde bylo zjištěno vhodné živné médium pro jejich růst a prostředí kultivace (aerobní, mikroaerofilní). Jednotlivé kultury byly následně podrobeny denitrifikačním testům, které ukázaly, že téměř všechny izolované kultury jsou schopné denitrifikace. V testu denitrifikace s využitím PVA byl zaznamenán mírný náznak degradace PVA u dvou kultur. Jednotlivé kultury byly zakonzervovány pro případ jejich dalšího studování.
URI: http://hdl.handle.net/10563/17004
Date: 2011-05-20
Availability: Bez omezení
Department: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Discipline: Inženýrství ochrany životního prostředí
Grade for thesis and defense: B 19045


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2011_dp.pdf 2.820Mb PDF View/Open
svobodová_2011_vp.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open
svobodová_2011_op.doc 99Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account