Další vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana cs
dc.contributor.author Gajdoš, Josef cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T05:09:01Z
dc.date.available 2012-03-10T05:09:01Z
dc.date.issued 2011-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17019
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání pedagogických pracov-níků. Protože toto téma je velmi široké a obecné bylo zúženo na vzdělávání učitelů střed-ních škol. Teoretická část práce vytváří průřez historií dalšího vzdělávání učitelů středních škol a současnými možnostmi jejich dalšího vzdělávání. Praktická část se věnuje konkrétní střední škole Centrum odborné přípravy technické Kro-měříž a jejím učitelům. cs
dc.format 51 cs
dc.format.extent 2086350 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject učitel cs
dc.subject příprava učitelů cs
dc.subject formy dalšího vzdělávání cs
dc.subject aprobace učitelů cs
dc.subject střední škola cs
dc.subject teacher en
dc.subject teacher preparation en
dc.subject forms of further education en
dc.subject teacher certification en
dc.subject high school en
dc.title Další vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách cs
dc.title.alternative Further training of teachers in secondary schools. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana cs
dc.date.accepted 2011-06-22 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals wih the problems of further education of pedagogical staff. As this topic is far too extensive and general it has been narrowed down to the education of high school teachers. The theory addresses history of further education of high school teachers and present-day possibilities of their further education. The practical part of this thesis attends to particular high school Centrum odborné přípravy technické Kroměříž and its teachers. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18956
dc.date.assigned 2011-01-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
gajdoš_2011_bp.pdf 1.989Mb PDF View/Open
gajdoš_2011_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
gajdoš_2011_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account