Zdokonalení motivačního systému

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zdokonalení motivačního systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoke, Eva
dc.contributor.author Pantlík, Lukáš
dc.date.accessioned 2012-03-10T06:16:37Z
dc.date.available 2012-03-10T06:16:37Z
dc.date.issued 2011-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17077
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zdokonalením motivačního systému zaměstnanců ve společnosti. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky vztahující se k problematice motivačního systému. Objasňuje pojmy motivace a stimulace, zdroje a typy motivace, různé motivační teorie, pracovní a výkonovou motivaci, různé motivační nástroje, pracovní spokojenost, typy zaměstnanců a motivační program podniku. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu motivačního systému v telefonním centru Komerční banky, a.s. ve Zlíně formou dotazníkového šetření. Na základě výsledků tohoto šetření je provedeno zhodnocení a návrh opatření ke zdokonalení motivačního systému v telefonním centru Komerční banky, a.s. ve Zlíně. cs
dc.format 83 s. (111 247 znaků). cs
dc.format.extent 3369670 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace cs
dc.subject motiv cs
dc.subject stimulace cs
dc.subject proces motivace cs
dc.subject zdroje motivace cs
dc.subject typy motivace cs
dc.subject teorie motivace cs
dc.subject pracovní motivace cs
dc.subject výkonová motivace cs
dc.subject motivační nástroje cs
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject typy zaměstnanců cs
dc.subject motivační program cs
dc.subject motivation en
dc.subject motive en
dc.subject stimulation en
dc.subject process of motivation en
dc.subject sources of motivation en
dc.subject types of motivation en
dc.subject theory of motivation en
dc.subject work motivation en
dc.subject achievement motivation en
dc.subject motivational tools en
dc.subject staff motivation en
dc.subject type of employees en
dc.subject motivational program en
dc.title Zdokonalení motivačního systému cs
dc.title.alternative Improvement of motivation system en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášková, Eva
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with improving the motivation system by the company. The teoretical part summarizes the findings related to the issue of the motivation system in the company. It explains the concepts of motivation and stimulation, the sources and types of motivation, different theories of motivation, work and achievement motivation, a variety of motivational tools, job satisfaction, types of employees and business motivation system. The practical part deals with the analysis of current motivation system in the call centre Komerční banka, a.s. in Zlín in the form of a questionnaire. The results of this survey is an assessment and proposal of measures to improve the motivation system in the call centre of Komerční banka, a.s. in Zlín. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/104 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 19787
dc.date.assigned 2010-11-30
utb.result.grade A
local.subject pracovní motivace cs
local.subject employee motivation en


Files in this item

Files Size Format View
pantlík_2011_bp.pdf 3.213Mb PDF View/Open
pantlík_2011_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
pantlík_2011_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account