Analýza sociálního klimatu a podnikové kultury na Vsetínské pobočce ZZS Zlínského Kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza sociálního klimatu a podnikové kultury na Vsetínské pobočce ZZS Zlínského Kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Fryszová, Pavlína
dc.date.accessioned 2012-03-10T07:08:47Z
dc.date.available 2012-03-10T07:08:47Z
dc.date.issued 2011-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17144
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce ?Analýza sociálního klimatu a podnikové kultury na Vsetínské pobočce ZZS Zlínského kraje? je analýza sociálního klimatu a podnikové kultury ve společnosti. Cílem je zjistit možné problémy a následně navrhnout změny vedoucí k jejich eliminování a celkovému zlepšení současné situace. V teoretické části práce je vymezena podniková kultura a sociální klima, význam pro fungování podniku a možnosti účinného ovlivnění. V praktické části autor práce v krátkosti představuje organizaci a dále pak uvádí použité způsoby analýzy, výsledky šetření a jejich interpretace. Závěrem je nástin doporučených změn vedoucích k vyšší stabilitě a efektivitě spolu s jejich výhodami a nevýhodami. cs
dc.format 76 s cs
dc.format.extent 2452088 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podniková kultura cs
dc.subject sociální klima cs
dc.subject analýza cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject poslání cs
dc.subject corporate culture en
dc.subject social climate en
dc.subject analysis en
dc.subject values en
dc.subject mission en
dc.title Analýza sociálního klimatu a podnikové kultury na Vsetínské pobočce ZZS Zlínského Kraje cs
dc.title.alternative An Analysis of Social Climate and Corporate Culture at Vsetin's Department of Emergency Medical Services in the Zlin Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Blahuš, Radek
dc.date.accepted 2011-09-12
dc.description.abstract-translated Theme of bachelor thesis ?An Analysis of Social Climate and Corporate Culture at Vsetín?s Department of Emergency Medical Services in the Zlín Region? is an analysis of social climate and corporate culture in the organization. The task is to find possible problems and then suggest changes leading to elimination and improving the status quo. Theoretical part deals with a definition of corporate culture and social climate, its significance in company?s functioning and possibilities of their modification. In practical part of the thesis author introduces the organization itself and states methods used for the analysis, its results, and interpretation. Conclusion consists of outline of recommended changes having potency to increase the stability and effectiveness and thereupon their advantages and disadvantages. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 19510
dc.date.assigned 2011-02-01
utb.result.grade E
local.subject zdravotnická záchranná služba cs
local.subject kultura organizace cs
local.subject zdravotnická záchranná služba cs
local.subject kultura organizace cs
local.subject Vsetín (Česko) cs
local.subject emergency medical service en
local.subject corporate culture en
local.subject Vsetín (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
fryszová_2011_bp.pdf 2.338Mb PDF View/Open
fryszová_2011_vp.zip 15.10Kb Unknown View/Open
fryszová_2011_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account