Taktika a technika zásahu organizované bezpečnostní složky proti psychóze davu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Taktika a technika zásahu organizované bezpečnostní složky proti psychóze davu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laucký, Vladimír
dc.contributor.author Staněk, Milan
dc.date.accessioned 2012-03-10T15:20:38Z
dc.date.available 2012-03-10T15:20:38Z
dc.date.issued 2011-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17334
dc.description.abstract V bakalářské práci je rozebrána problematika zásahu bezpečnostních složek proti vystoupení agresivního davu na různých akcích. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá psychologii davu, jednotlivými bezpečnostními složkami, které se podílejí na zásahu proti davu a jejich materiálním zabezpečením a je zde analýza legislativy, která s touto problematikou souvisí. V praktické části je zpracována metodika zásahu proti vystoupení davu na různých akcích typu extrémistických a demonstračních pochodů s prvky protiprávního jednání. cs
dc.format 97 s. cs
dc.format.extent 3193305 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mob psychology en
dc.subject anti-riot units en
dc.subject anti-conflict team en
dc.subject security measures en
dc.subject psychologie davu cs
dc.subject pořádkové jednotky cs
dc.subject antikonfliktní tým cs
dc.subject bezpečnostní opatření cs
dc.title Taktika a technika zásahu organizované bezpečnostní složky proti psychóze davu cs
dc.title.alternative Tactics and technique of the response of law anforcement agency agains crowd psychosis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pávek, Ladislav
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated There is a study on mob violence anti-riot units use of force in this bachelor work. It has been divided into two main chapters - theory such as mob psychology, law enforcement units taking part in the fight against the mob, their material equipment and legal pillar of their activities; and practical part - methodology of the use of force against the mob during the various extremist or demonstration displays with the sings of illegal behavior. en
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/92 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 21330
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject lidská agresivita cs
local.subject hromadné chování cs
local.subject human aggression en
local.subject mass behavior en


Files in this item

Files Size Format View
staněk_2011_bp.pdf 3.045Mb PDF View/Open
staněk_2011_vp.pdf 373.2Kb PDF View/Open
staněk_2011_op.doc 277.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account