Bezdrátový přenos informace pomocí optických modulů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezdrátový přenos informace pomocí optických modulů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámek, Milan cs
dc.contributor.author Chobot, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T15:47:19Z
dc.date.available 2012-03-10T15:47:19Z
dc.date.issued 2011-06-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17383
dc.description.abstract Cílem této práce je seznámit čtenáře s technologií bezdrátového optického přenosu dat. Čtenář získá představu o FSO zařízení, jeho parametrech a výhodách oproti jiným bezdrátovým technologiím. V teoretické části se práce zabývá zejména problematikou atmosférických vlivů a jejich dopadu na kvalitu přenosu, dále pak srovnáním zdrojů modulovaného optického svazku (LED diody a Laseru). V neposlední řadě se práce zabývá bezpečností bezdrátového optického přenosu dat. V praktické části je realizován optický bezdrátový spoj Ronja Tetrapolis, dostupný pod licencí GPU / GNL. Zařízení je prakticky postaveno a otestováno bez optické části. Sestaveno je z dostupných součástek, dosahuje rychlosti 10Mb/s full-duplex a je kompatibilní s IEEE802.3 standardem. cs
dc.format 93 cs
dc.format.extent 5796683 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject optical wireless link en
dc.subject scilintation en
dc.subject exctinction en
dc.subject turbulence en
dc.subject LED en
dc.subject laser en
dc.subject security en
dc.subject Ronja Tetrapolis en
dc.subject optický bezdrátový spoj cs
dc.subject scilintace cs
dc.subject extinkce cs
dc.subject turbulence cs
dc.subject LED cs
dc.subject laser cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject Ronja Tetrapolis cs
dc.title Bezdrátový přenos informace pomocí optických modulů cs
dc.title.alternative Wireless Data Transfer via Optical Modules <br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Škuta, Jaromír cs
dc.date.accepted 2011-06-27 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to acquaint the reader with the technology of wireless optical data transfer. The reader gets an idea of the FSO system, its characteristics and advantages over other wireless technologies. Theoretical part of the work is focused on the issue of atmospheric effects and their impact on overal performance, also comparing the common modulated optical beam sources (LEDs and laser diodes). Finally, the work deals with the question of safety of wireless optical data transfer. The practical part of the work is realized by an optical wireless link Ronja Tetrapolis, which is licensed under the GPU / GNL. The device is practicaly built and tested without its optical subsystem. Device is made from available off-the-shelf components, reaching transfer speed of 10Mb/s full-duplex and is compatible with the IEEE802.3 standard. en
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/155 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 21692
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
chobot_2011_dp.pdf 5.528Mb PDF View/Open
chobot_2011_vp.pdf 383.1Kb PDF View/Open
chobot_2011_op.doc 258.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account