Veřejný ochránce práv

DSpace Repository

Language: English čeština 

Veřejný ochránce práv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanáková, Lenka
dc.contributor.author Přibylová, Kristina
dc.date.accessioned 2012-03-10T16:14:05Z
dc.date.available 2012-03-10T16:14:05Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17422
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit postavení institutu Veřejného ochránce práv, který je součástí kontrolního systému veřejné správy. V teoretické části je obsažen historický vývoj instituce a její charakteristika. Dále vymezení působnosti a pravomocí Veřejného ochránce práv. Praktická část obsahuje vybrané praktické případy, které Veřejný ochránce práv řešil a jejich zhodnocení. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 1660279 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Veřejný ochránce práv cs
dc.subject ombudsman cs
dc.subject kontrola veřejné správy cs
dc.subject pravomoc cs
dc.subject působnost cs
dc.subject nezávislost cs
dc.subject Public right protector en
dc.subject Ombudsman en
dc.subject control of public administrativ en
dc.subject competence en
dc.subject sphere of action en
dc.subject indipendence en
dc.title Veřejný ochránce práv cs
dc.title.alternative Public right protector en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurníková, Jana
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor is to evaluate the position of the institute of the Public right protec-tor, which is part of the control system of public administration. The theoretical section contains historical development of the institution and its characteristics. Further defining the competence and sphere of action of the Public right protector. The practical part inclu-des selected practical cases, that the Public right protector dealt with and their evaluation. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 21537
dc.date.assigned 2011-04-04
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
přibylová_2011_bp.pdfBlocked 1.583Mb PDF View/Open
přibylová_2011_vp.doc 81Kb Microsoft Word View/Open
přibylová_2011_op.doc 72Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account