Vliv odpadů s nízkou radioaktivitou na životní prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv odpadů s nízkou radioaktivitou na životní prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janáčová, Dagmar cs
dc.contributor.author Kopecký, Dušan cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:19:50Z
dc.date.available 2010-07-13T23:19:50Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1743
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na vznik radioaktivních odpadů a nakládání s nimi. Obsahuje kapitoly týkající se nakládání s radioaktivními odpady a legislativy dále na možnosti a způ-soby měření radioaktivních odpadů. Na provedených měřeních v jaderné elektrárně Duko-vany je vyloučen negativní vliv na životní prostředí u odpadů určených k uložení na skládce. cs
dc.format 45 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 561357 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Nuclear power station en
dc.subject nuclear energy en
dc.subject nuclear waste en
dc.subject radionuklid en
dc.subject Jaderná elektrárna cs
dc.subject jaderná energie cs
dc.subject radioaktivní odpad cs
dc.subject radionuklid cs
dc.title Vliv odpadů s nízkou radioaktivitou na životní prostředí cs
dc.title.alternative Influence of low activity radio waste to the nature. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hruška, František cs
dc.date.accepted 2006-09-19 cs
dc.description.abstract-translated The bachelory work is about nuclear waste, it's next use it's influence on the nature. There are the chapters about laws taking care about nuclear waste, the chapters about messuring of radio-activity and next use of nuclear waste in the bachelory work. The are the examples which are precluding negative influence on the nature. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/96 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 3369
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kopecký_2006_bp.pdf 548.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account