Analýza konkurenceschopnosti mBank v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti mBank v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolejšová, Miroslava cs
dc.contributor.author Vojáčková, Naděžda cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T17:08:41Z
dc.date.available 2012-03-10T17:08:41Z
dc.date.issued 2011-08-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17513
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti mBank v České republice. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit současný konkurenční potenciál mBank na trhu. Po prozkoumání zjištění navrhuji vhodná opatření ke zlepšení konkurenceschopnosti analyzované banky. Pro dosažení zvoleného cíle práce použiji PEST analýzu s využitím metod MAP a ETOP, Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil, metodu benchmarkingu, GAP analýzu a SWOT analýzu v rozsahu marketingové situační analýzy. cs
dc.format 78 s. (15 826 znaků) cs
dc.format.extent 2126912 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject banka cs
dc.subject klient cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject bank en
dc.subject client en
dc.subject competitiveness en
dc.subject situational analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti mBank v České republice cs
dc.title.alternative Analysis of the Competitiveness of mBank in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hábová, Romana cs
dc.date.accepted 2011-09-13 cs
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is the competitiveness analysis of mBank in the Czech Re-public. The main goal of this thesis is to find out the current competitiveness potential of mBank on the market. After examining the findings, I propose the appropriate measures for improving the competitiveness of the analyzed bank. To reach the goal of my bachelor the-sis, I use PEST analysis with the application of MAP and ETOP methods, Porter's Five Forces analysis, benchmarking method, GAP analysis, and SWOT analysis within the scope of the marketing situation analysis. en
dc.description.department Ústav statistiky a kvantitativních metod cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/120 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22518
dc.date.assigned 2011-06-24 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vojáčková_2011_bp.pdf 2.028Mb PDF View/Open
vojáčková_2011_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
vojáčková_2011_op.pdf 231.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account