Matematický model trubkového chemického reaktoru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Matematický model trubkového chemického reaktoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěšek, Jiří cs
dc.contributor.author Koňařík, Marek cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:23:10Z
dc.date.available 2010-07-13T23:23:10Z
dc.date.issued 2006-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1752
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá podrobne simulacemi reakcí v trubkovém chemickém reaktoru. V našem prípade se jedná o reprezentaci následnou reakcí, vyjádrenou obecne: A BC . Z hlediska klasifikování systému se jedná o nelineární systém se spojite rozloženými parametry. Systém je popsán šesti parciálními diferenciálními rovnicemi. Podstatou práce je vytvorení programu, který reší tyto rovnice a poskytuje nám tak informace o ustáleném stavu a dynamice uvedeného reaktoru. Dokáže simulovat a porovnávat ruzné vlivy vstupních velicin, nabídne prehledné grafické prostredí a dobrou vizuální interpretaci. K temto úcelum se nejlépe hodí programové prostredí MATLAB, ve kterém je také programová cást diplomové práce vyhotovena. cs
dc.format 94 s. cs
dc.format.extent 1133197 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject reactor en
dc.subject tubular reactor en
dc.subject MATLAB en
dc.subject a non-linear system en
dc.subject reaktor cs
dc.subject trubkový reaktor cs
dc.subject MATLAB cs
dc.subject nelineární systém cs
dc.title Matematický model trubkového chemického reaktoru cs
dc.title.alternative Mathematic model of multi - tubular reactor en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Puna, Dalibor cs
dc.date.accepted 2006-06-08 cs
dc.description.abstract-translated My final thesis tackles in details with a simulation of reactions in a tubular chemical reactor. In our case it is represented by consecutive reaction, expressed generally: A BC . In light of systems classification, we discuss a non-linear system with continuously staggered parameters. The system is described with 6 partial differential equations. The essential point of this thesis is to create a program, which tries to resolve these equations and provide us with information about steady-state condition and dynamics of the reactor. The program should imitate and compare various effects of inputs along with offering wellarranged graphic presentation and sufficient visual interpretation. The program part of the thesis is made up with program media MATLAB, which best suits for these purposes. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/156 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 3401
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
koňařík_2006_dp.pdf 1.080Mb PDF View/Open
koňařík_2006_vp.txt 3.087Kb Text file View/Open
koňařík_2006_op.txt 2.984Kb Text file View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account